STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 083 (Daniel‘s test 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

83. Ang pagsulay kang Daniel 1


Ang gamhanan nga si Haring Nabucodonosor gilibutan ang siyudad sa Jerusalem ug mibuntog niini. Alang sa mga Judio ang sitwasyon mao ang walay paglaum.

Ang Ginoo mitugot kang Haring Joakim nga kuhaon nga binihag. Siya adunay pagsimba sa dili tinuod nga dios kinsa dili mahimong makatabang kaniya karon. Ang kaaway mitulis sa tipiganan sa bahandi sa siyudad ug bisan pa nangawat gikan sa templo.

Haring Nabucodonorsor: “Aspenas, Ako gusto sa batan-ong mga Israelita aron sa pag-alagad kanako. Kuhaa ang lig-on ug maalamon. Batan-on, guwapo nga mga lalaki.”

Ang mga piniriso mimartsa ug kapin sa sayesentos ka mga milya. Si Daniel ug ang iyang mga higala taliwala kanila. Sila sa kataposan miabot sa gamhanang siyudad sa Babilonia. Unsa ang mahimo nilang makaplagan sa palasyo sa Hari? Sila kinahanglan sa pagtuman matag usa ka mando. Ug sila mahimong wala gayoy mga katungod. Apan si Daniel ug ang iyang mga higala hugot nga determinado nga magpabiling matinud-anon ngadto sa Dios.

Kana ba usab mao ang imong pagtuo? Kamo ba kanunayng matinud-anon ngadto Kaniya diha sa tulonghaan ug sa balay?

Uban sa inyong mga higala ug sa mga dulaanan sa saker. Ang Ginoo mao ang takos ingon nga matinud-anon usab!

Si Daniel ug ang iyang mga higala sa wala pa madugay miatubang sa ilang unang pagsulay. Ang Hari nagmando sa tulo ka mga tuig sa pagpanudlo alang sa mga piniriso. Sila kinahanglan makakat-on sa pinulongan sa taga-Babylonia ingon man usab sa pagtuon daghang laing mga pagtulon-an. Gikan sa lamesa sa hari, sila mokaon kon unsa ang gibutang sa ilang atubangan.

Daniel: “Ananias, kini imposible alang kanato sa pagkaon niining pagkaon, kay kini wala magsunod sa Diosnon nga mga lagda sa maayong pagkaon.”

Ananias: “Sa imong hunahuna kita kaha mahimong makakuha sa bisan unsa pa aron kaonon?“

Daniel: “Tabi, apan kita dili mahimong mokaon sa pagkaon gikan sa lamesa sa Hari.”

Aspenas: “Ang Hari nagmando niini alang kaninyo. Kon ako maghimo sa usa ka pagpinig alang kaninyo ug kamo makit-an nga niwang kay sa uban, ang hari mahimong moputol sa akong ulo.”

Daniel: “Palihog tugoti kami sa pagsulay niini alag sa napulo ka mga adlaw. Hatagi kami sa mga utanon aron kaonon ug tubig aron imnon, ug unya ikomparar kami sa uban ug desisyoni kon kami mahimong magpadayon o dili.”

Ang mayordomo miuyon. Ug ang Biblia naghulagway sa resulta diha niining paagiha:

Sa kataposan sa napulo ka mga adlaw, si Daniel ug ang iyang mga higala nakit-an nga mas maayo kay sa tanan.”

Mao nga ang mayordomo nagtugot kanila sa pagpadayon papakaon sa mga utanon ug pag-inom sa tubig.

Si Daniel nagpabilin nga kusgan. Siya mao ang matinud-anon ngadto sa Dios ug gigantihan alang niini. Human sa tulo ka mga tuig, ang Hari nagsulay sa mga piniriso. Ug kini nahitabo lamang nga si Daniel ug ang iyang mga higala mao ang labing maayo sa tanan!

Haring Nabucodonosor: “Kining batan-ong mga lalaki napulo ka bahin ang kaalam kay sa tanang mga magtututdlo dinhi sa akong gingharian. Ako gusto kanila sa pag-alagad kanako.”

Apan sa wala madugay human niini, ang ilang mga kinabuhi nabutang sa kakuyaw.

Ako magasulti kaninyo mahitungod niini diha sa sunod nga drama unya.


Mga tawo: Tigsaysay, Nabucodonosor, Daniel, Ananias. Aspenas

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)