STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 055 (Innocent in jail 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

55. Ang inosente napriso 3


Ang pultahan paingon sa selda sa prisohan gipusdak sa pagsira. Ang warden nagsirado sa pultahan ug milakaw palayo. Si Jose naglingkod luyo sa mga rehas. Walay sala! Siya nagbuhat sa hustong butang, ug tungod niana, siya naglingkod diha sa prisohan. Inyo ba kining nasabtan?

Nagsigi ug hunahuna si Jose.

(Background nga huni samtang naghunahuna)

Diha sa mata sa iyang hunahuna, siya nakakita sa iyang mga igsoon. Daghang mga tuig ang milabay sila nagbaligya kaniya ingon nga usa ka ulipon ngadto sa usa ka tawo sa Ehipto. Sila nagdumot kaniya, tungod lang kay ang Dios nag-ingon nga Siya maghimo kang Jose ingon nga usa ka dako nga magmamando.

Diha sa yuta sa mga pyramid ug mga Paraon, Si Potipar nagpalit kaniya ingon nga usa ka ulipon. Si Jose naghimo ug maayo sa iyang trabaho. Ang opisyal sa Paraon nahibulong, wala sukad siya makapanag-iya sa buotan nga sulogoon. Ang tanan nga gibuhat ni Jose milampos. Walay usa nga palpak. Sultihan ko kamo sa sekreto? Ang Dios nag-uban kaniya ug nagtabang kaniya.

Si Potipar nagtugot kaniya sa pagdumala sa balay ug sa tanang mga uma. Si Jose kasaligan ug gwapo kaayo. Ang asawa ni Potipar nagdani kaniya ug gusto kaniya sa pagbuhat sama nga iyang bana.

Husto ba kini? Ang balaod sa Dios nag-ingon: Ayaw paghimo sa pagpanapaw, Ang balaod nagbarog gihapon karon sama kaniadto. Namati si Jose ngadto sa Ginoo ug wala tugoti ang iyang kaugalingon nga mahimong sumsuman.

Usa ka adlaw sa makausa pa ang asawa ni Potipar misulay sa pagtintal kang Jose pag-usab.

Unsay imong buhaton sa dihang adunay usa nga motintal kanimo sa pagbuhat ug daotan? Mahisama ka ni Jose: siya midagan palayo gikan sa sala. Kining babaye gilabni ang iyang kupo ug gigunitan sa hogut, apan si Jose nakaikyas gikan niini ug midagan alang sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Siya mipili nga dili magpakasala uban sa asawa sa iyang agalon. Apan siya nasuko ug naghunahuna sa paagi aron mobalik si Jose.

Sa dihang ang iyang bana miabot sa balay gikan sa trabaho, siya nagsulti kaniya nga si Jose miadto sa iyang lawak ug misulay sa paghimo sa iyang gusto uban kaniya. Sa dihang siya misinggit, siya midagan palayo ug nabilin ang iyang kupo. Mao kana ang iyang pamatuod.

Si Potipar mituo sa iyang mga bakak ug nasuko pag-ayo kang Jose. Sa labing madali gibanlod siya ngadto sa prisohan.

Apan ang Dios nag-uban kang Jose sa bilanggoan, ug maoy hinungdan nga ang sugilanon wala pa natapos.

Ang Ginoo adunay plano kang Jose, bisan kon siya dili mahimong makakita niini diha dayon.

Sa sunod nga drama, ang sugilanon ni Jose magpadayon.


Mga Tawo: Tigsaysay

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 04:38 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)