STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 056 (God forgets no one 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

56. Ang Ginoo wala makalimot ni bisan kinsa 4


Si Jose naghulat. Usa ka semana ang milabay, unya laing semana. Usa ka bulan. Duha ka bulan … daghang panahon ang milabay ug si Jose naghunahuna.

Jose: “Wala akoy sala apan ania ako sa prisohan. Nganong walay usa nga nagpagawas kanako dinhi?“

Ang usa ka piniriso nga nakagawas nagsaad kang Jose nga siya mahimong magsulti ngadto kang Paraon mahitungod kaniya. Apan siya nakalimot sa tanan mahitungod kang Jose. Ug duha ka taas nga mga tuig ang milabay gikan niadto. Apan adunay usa nga wala makalimot kang Jose. Ang Ginoo. Siya adunay saad kang Jose nga mahimo siyang usa ka bantugan nga magmamando. Ug karon ang Ginoo nagsugod sa paghimo sa Iyang saad nga mahitabo.

Ang Paraon nagdamgo. Apan walay usa nga mahimong mosulti kaniya kon unsa ang ipasabot sa damgo. Siya nasuko. Unya ang silbidor kinsa nag-alagad kang Paraon sa kalit lang nahinumdom sa usa ka butang.

Silbidor: “Ako nakailag usa ka tawo kinsa mahimong makahubad sa mga damgo. Si Jose. Siya anaa sa prisohan apan walay sala. Ako nahikalimot gayod mahitungod kaniya.”

Paraon: “Dad-a siya nganhi kanako karon dayon.”

Ang mando sa Paraon natuman.

Si Jose miabot atubangan sa magmamando sa Ehipto ug miyukbo ngadto kaniya.

Paraon: “Ako nakadungog nga ikaw makahimo sa paghubad sa mga damgo.”

Jose: “Gamhanang Paraon, Dili ako makahimo niana, apan ang Dios makahimo.”

Paraon: “Ako nagdamgo nga ako nagtindog daplin sa Nllo. Pito ka tambok nga mga baka mikawas sa tubig apan gikaon sa pito ka niwang nga mga baka. Unya ako nagdamgo mahitungod sa pito ka mga uhay nga bus-ok sa usa ka punoan sa lugas nga gilamoy sa pito ka daot nga mga uhay sa lugas Unsay buot ipasabot niini? Mahimo ba imo akong sultihan?”

Jose: “Ang Ginoo nagsulti kanimo nga moabot ang pito ka mabungahong mga tuig. Ang dako nga pag-ani moabot sa Ehipto. Apan unya ang pito ka tuig sa gutom mosunod. Walay bisan usa nga motubo. Kini sigurado nga mahitabo gayod. Ang labing maayong butang nga himoon mao ang pagpangita sa usa ka maalamon nga tawo kinsa makahimo sa pagtigum sa abot sa mga tuig sa kadagaya aron ang mga tawo dili gutomon sa pito ka tuig nga gutom.”

Nadani si Paraon niining ideya.

Paraon: “Ikaw kining tawo, Jose. Ang Dios uban kanimo. Nganlan ko ikaw nga akong katabang. Ang matag-usa diha sa Ehipto kinahanglan motuman kanimo.”

Ingon niini ang pagkahimo ni Jose ang ikaduha nga labing gamhanang tawo sa yuta! Naglisod siya sa pagtuo niini. Ang Dios wala makalimot kaniya, bisan kon kini usahay tan-awon sama niini. Ang iyang mga igsoon nagdumot kaniya, siya gibaligya ingon nga ulipon, ug unya gibanlod sa prisohan, bisan pa siya walay sala.

Akong nasayran nga nakalahutay si Jose sa napulo ka malisud nga mga tuig. Kini kinahanglan nga makadasig kaninyo. Ang Ginoo wala makalimot ni bisan kinsa. Wala bisan ikaw. Motuo diha Kaniya ug mosalig Kaniya uban sa inyong kinabuhi. Kamo mahibulong kon unsa ang gibuhat sa Dios pinaagi kang Jose.

Maoy hinungdan nga inyong siguroon sa pagpamati sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Jose, silbidor, Paraon

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)