STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 056 (God forgets no one 4)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

56. Tata Diosqa ni pita qonqanchu 4


José suyasharqa. Uj semana, ujwampis semanawampis... uj killatapuni. Kutin kutinta t’ukushan:

José: "¿Imaraykutaj nipipis kaymanta orqhowanchurí? Mana juchayojchu kani, imamanta kay jinata wisq’awankurí."

Uj Josewan khuska wisq’asqa kaj Joserayku faraonwan parlanankasqa, jinapis chay runaqa carcelmanta llojsispa qonqapusqa, iskay wataña llojsisqanmanta kasqa. Jinapis Tata Diosqa mana Josémanta qonqasqachu, Pay nisqa José uj atiyniyoj kamachej kanantaqa, chaytataj ruwayta qallarisqa Tata Diosqa.

Faraónqa chaypacha mana allankunata mosqosqa, chaytataj mana pipis sut’inchayta atisqachu ima niytachus mosoqoynin munasqantaqa. Imanakuyta mana atisqachu. Jinallapi faraonpa kamachimpa yuyayninman jamun:

Mozo: "Noqa uj runa mosqoykuta sut’inchajta rejsinia, arí José sutikun. Carcelpi wisq’asqa kashan mana juchayoj. Qonqasqata qonqasqachu chaymantaqa."

Faraón: "¡A…kunitampacha pusamuwaychej!"

Faraónpa nisqanman jina chayrato kuyurikunku. Chayaytawantaj Joséqa manchay respetowan k’umuykuspa Egipto suyuta kamachejman chimpaykun.

Faraón: "Uyarini qan mosqoykunta sut’inchayta yachasqaykita."

José: "Kamachej Faraón, mana noqa yachanichu, jinapis Tata Dios ruwanman."

Faraón: "Mosqoyniypi Nilo Mayu kantupi sayashasqani. Chay mayumanta qanchis wira wakas llojsimorqanku, qhepankuta llojsimullarqankutaj qanchis millay tullu wakas. Chay qanchis tullu wakastaj, qanchis wira wakasta oqoykorqanku. Chantá mosqokullarqanitaj, qanchis sumaj trigo umas uj wiñayllamanta wiñasqanku, chanta qanchis millay ch’aki ch’usu umas mikhuykusharqanku chay sumachaj trigo umasta, ¿imatataj niyta munan chay niwankimanchu?"

José: "Chay mosqoywan Dios niyta munasunki qanchis wata junt’ata chajra sumajta poqonanta, chanta jamunqa qanchis yarqhay watakuna, ni ima chay watakuna poqonqachu. Tukuy ch’akinqa, allin kanman uj yuyayniyoj, yachayniyoj runata mask’anayki kay llajtamanta cuentayoj kanampaj, ajinamanta runakuna mana wañunankupaj yarqhayway."

Chay yuyaychasqanqa sumaj karqa faraompajqa.

Faraón: "José, qan chay yachayniyoj runa kanki. Dios qanwan kashan, qanta churayki kay llajtamanta cuentayoj kanaykipaj, tukuy Egiptopi qampa nisqaykiman jina ruwanqanku."

¡Joséqa Egiptopi kamachejpa qhatijninman yaykun jatun kamachej! mana yuyasqallamanta. Diosqa mana qonqarparqachu, wawqenku chejnikuspa ranqharparqanku chaypis, chaynejtataj Joseqa mana juchayoj carcelpi wisq’arayarqa. Ukhurispa tarisqaman jinaqa, José chunka watakuanta ñak’arerqa. Chaytaj qanta kallpachasunan, Tata Diosqa manapuni pitapis qonqarpanchu, ní qantapis Paypi tukuy sonqo creey kawsayniykitataj jayway.

T’ukurinki maskha imakunatachus DiosJosenejta ruwasqanta yachaspaqa. Chayrayku ama qonqankichu qhepan tinkuyninchejtaqa.


Personajes: Relator, Faraón, mozo, José

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:52 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)