STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 166 (Must Terry die 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

166. Kinahanglan ba si Terry mamatay 4


Philip: “Ruth, ikaw ba nagtuo nga si Terry mamatay?”

Ruth: “Dili, ako nag-ampo nga si Hesus moayo kaniya.”

Philip: “Ako nagtuo usab, apan ako wala masayod kon si Hesus nakadungog kanako.”

Ruth: “Kon ikaw usa sa mga karnero sa Maayong Magbalantay, siya kanunay makadungog kanimo.”

Philip: “Giunsa kana pagkahimo?”

Ruth: “Sultihi Siya nga ikaw gusto nga mahisakop Kaniya.”

Si Ruth nagpakita sa iyang igsoong lalaki sa hulagway sa Maayong Magbalantay nga gihatag sa pastor ngadto kaniya.

Si Philip mitutok niini alang sa taas nga panahon.

Philip: “Oo, ako gusto nga mohimo niana. Palihog biyai ako nga mag-inusara.“

Sa wala madugay ang iyang nagdan-ag nga nawong nagpadayag nga siya karon nahisakop na ngadto kang Hesus. Ug usa ka sulat gikan kang Terry naghimo sa duroha ka mga bata nga mas malipayon:

“Minahal kong Philip, Minahal kong Ruth. Ako wala na sa hospital. Palihog anhi ug bisita kanako. Ang akong adres mao ang Payag sa Birch diha sa Sapa, diha sa Ihalas nga mga kakahuyan. Kini si Terry.”

Payag sa Birch diha sa Sapa? Ang ilang higala nagpuyo sa gubaon nga payag?

Si Philip mainampingong nanuktok sa pultahan. (tingog sa pagpanuktok)

Inahan: “Unsay inyong kinahanglan?”

Ruth: “Si Terry nag-imbitar kanamo?”

Inahan: “Kamo ba ang mga bata nga kauban ni Terry sa dihang siya naaksdente? Sulod.”

Si Terry naghigda nga wala maglihok sa iyang higdaanan. Siya niwang kaayo ug luspad. Siya mihilak sa dihang siya nakita sa iyang duha ka mga higala. Si Philip ug si Ruth walay ideya kon unsa ang ilang buot isulti mahitungod kaniya. Kini awa-aw ug alimuot diha sa iyang lawak.

Philip: “Ako nagdala kaniya sa akong album uban sa mga dibuho sa mga kakahuyan.”

Ruth: “Ug ako magdala sa usa ka bag nga mga mansanas, apil ang Bibliya uban ang sugilanon sa Maayong Magbalantay.”

Philip: “Atong hatagan ang iyang inahan og singko dolyares gikan sa atong alkansiya aron siya makapalit og gatas alang kang Terry.”

Ruth: “Ang tres dolyares dili kaha igo?”

Philip: “Atong dal-on kining tanan uban kanato ug modesisyon diha sa dalan.”

Ug kana tukma unsa ang ilang gibuhat.

Inyo bang natagna kinsa ang ilang natagbo sa dalan diha sa tunga sa mga kakahuyan?

Kamo masayod diha sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Philip, Ruth, inahan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)