STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 167 (Super idea, Aunt Margret 5)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

167. Labing maayong ideya, Ante Margret 5


Gikuha ni Ruth ug Philip ang mga gasa nga giputos alang kang Terry. Ang ilang masakiton nga higala natingala kaayo.

Diha sa taliwala sa kakahuyan ilang natagbo ang inahan ni Terry. Siya naghilak. Si Ruth nagsulay sa paghupay kaniya ug gisultihan siya mahitungod kang Hesus, ang Maayong Magbalantay, kinsa naglantaw alang kaniya ug buot motabang kaniya tungod Siya nahigugma kaniya.

Philip: “Kami nagdalag usa ka butang alang kanimo, usab (tingog sa tagingting sa kuwarta). Mao ra kining tanan ang ania kanamo. Ikaw mahimong magpalit ug gatas alang kang Terry uban niini.”

Inahan: “Salamat kaayo, buotan kaayo mo. Lakaw na, Si Terry naghulat kaninyo.”

(tingog sa mga tunob)

Philip: “Ruth, nasuko ka ba kanako tungod ako naghatag sa tanang kuwarta?”

Ruth: “Wala. Ang Maayong Magbalantay usab nagsakripisyo sa Iyang tibuok nga kinabuhi sa dihang Siya namatay didto sa krus. Mao nga dili kita mahimong kuripot.”

Si Terry nalipay uban sa ilang gasa. Apan siya sa gihapon nawad-ag gana kay sa una.

Terry: “Ang doctor nag-ingon nga siya dili na gayod matabang. Ako gusto na mamatay.”

Si Philip ug si Ruth nangutana sa ilang kaugalingon kon ang Ginoo nakadungog alang sa mga pag-ampo. Nganong dili Siya maghimo og usa ka milagro?

Naluya, sila miabot sa balay nianang gabii. Si Ante Margret naglimpyo sa lawak sa bisita nga masinaw.

Ante Margret: “Unsa kahay inyong hunahuna kon si Terry ug iyang inahan atong ipapuyo uban kanato.”

Ruth: “Maayo kaayo! Kana usa ka dako nga ideya!”

Si Terry gidala sa usa ka ambolansya sa balay. Siya nakagusto sa iyang lawak. Ang iyang higdaanan nabutang duol sa bintana.

Terry: “Kini kahibulongan.”

Unya siya mitan-aw sa hulagway diha sa dingding. Si Hesus ang Maayong Magbalantay, gikuptan ang nawala nga karnero aron maluwas.

Terry: “Ruth, Ako gusto sa usa ka hulagway diin ang Magbalantay nagkupot sa karnero sa iyang mga kamot nga iyang nakaplagan.”

Si Pastor Robinger nagdala kaniya sa usa. Daghang mga karnero diha sa hulagway. Si Hesus nag-unag lakaw ug gipas-an ang usa ka karnero sa iyang mga bukton.

Terry: “Asa kini Niya dad-on?”

Pastor: “Sa balay.”

Terry: “Asa kana?”

Pastor: “Didto diin si Hesus nagpuyo. Wala na didtoy mga luha, wala nay kasakit.”

Terry: “Walay kasakit? Ang matag-usa ba moadto didto?”

Pastor: “Ang matag-usa nga nahisakop ngadto sa Maayong Magbalantay.”

Terry: “Ako gusto nga mahisakop Kaniya ug moadto Kaniya.”

Si Terry nag-ampo ug hugot nga gikup-tan ang hulagway sa iyang kamot. Unya siya nahikatulog.

Apan unsay mahimong ipasabot sa tanang mga tunob diha sa balay sa tungang gabii? Ako magsulti kaninyo sa tubag sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Philip, Ruth, inahan, Terry, pastor, Ante Margret.

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)