STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 161 (Can the dead live 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

161. Ang patay ba mabuhi 2


Unsay buot mong buhaton kon si Hesus dili motubag sa imong pag-ampo sama sa imong gusto Kaniya? Buot ka bang masuko Kaniya ug dili na mag-ampo?

Si Marta wala naghimo niana bisan pa ang iyang igsoong lalaki namatay. Sa dihang si Hesus miabot sa kataposan, si Lazaro taud-taud na gilubong.

Marta: “Hesus, kon ikaw sayo miabot, unya ang akong igsoong lalaki wala unta mamatay.”

Hesus: “Si Lazaro mobangon pag-usab.”

Marta: “Ako nasayod nga siya mobangon pag-usab diha sa adlaw sa pagkabanhaw sa kataposang adlaw sa dihang ang Ginoo magbanhaw sa matag-usa ngadto sa kinabuhi.”

Hesus: “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Si bisan kinsa ang motuo Kanako, mabuhi bisan siya mamatay. Motuo ba kamo niini?”

Marta: “Ako mItuo nga ikaw ang Anak sa Dios.”

Ang pagtuo diha kang Hesus mao kanunay ang labing maayong butang nga himoon. Bisan sa dihang ikaw usahay dili makasabot Kaniya, ang pagtuo diha ni Hesus mao kanunay ang labing maayong butang nga himoon.

Si Marta midagan ngadto sa balay.

Marta: “Maria, si Hesus naghulat kanimo.”

(tingog sa tiil nga nagdagan) Siya dili makasabot nganong ang iyang igsoong lalaki kinahanglan mamatay.

Siya midagan ngadto kang Hesus uban sa mga luha sa iyang mga mata.

Maria: “Hesus, kon ikaw ania dinhi, si Lazaro dili unta mamatay.”

Hesus: “Asa ninyo siya gilubong?”

Maria: “Dali uban kanamo ug akong ipakita kanimo.”

Daghan ang nagbangotan nga miuban kanila ngadto sa lubnganan nga gisilyohan sa dakong bato. Ug didto si Hesus mihilak usab.

Tawo: “Siya mihilak. Siya nahigugma kaniya sa hilabihan.”

Tawo: “Unya nganong Iyang gitugotan nga mamatay siya?”

Hesus: “Ipaligid ang bato.”

Si Marta nalisang.

Marta: “Ginoo, upat na ka adlaw nga siya namatay. Aduna na kini baho.”

Hesus: “Marta, kon ikaw mituo Kanako, ikaw makakita sa himaya sa Dios.”

Ang pagtuo diha kang Hesus mao kanunay ang labing maayong butang nga himoon, bisan sa dihang mahitabo ang labing daotan.

Ug bisan sa dihang ikaw dili makasabot Kaniya, ang pagtuo kang Hesus mao kanunay ang labing maayong butang nga himoon.

Ang mga tawo nagligid sa bato Unya si Hesus mihangad.

Hesus: “Amahan, Ikaw kanunay makadungog sa akong pag-ampo. Lazaro! Gawas!”

Usa ka milagro nahitabo. Ang patay nga tawo migawas gikan sa lubnganan!

Daghan ang nakakita niini og mituo diha kang Hesus. Ang pagtuo diha ni Hesus mao kanunay ang labing maayong butang nga buhaton, bisan pa man kon unsa ang mahitabo. Mituo ba ikaw ni Hesus?


Mga Tawo: Tigsaysay, Marta, Hesus, Maria, duha ka tawo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 02:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)