STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 126 (So close – and yet so far)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

126. Haduol kaayo - ug bisan pa halayo kaayo


Tawo: “Kon ako aduna unta” “kini” bisan unsa ”kini” Ako nawala-an og usa ka butang. Unsaon nako pagkuha dinhi sa kalibotan?”

Usa ka butang ang kulang diha sa kinabuhi sa batan-ong pangulo. Bisan pa, walay usa nga nakamatikod. Siya usa ka malampuson, guwapo ug dato kaayo.

Apan usa ka butang ang kulang. Siya nasayod usab niini. Dili ba kaha ang samang butang usab maoy kulang sa imong kinabuhi? Siya walay kalinaw mahitungod niini. Unsaon kini niya pagkuha? Ang tubag nahibaloan ni Hesus.

Tawo: “Maayong Magtutudlo, unsay akong buhaton aron makadawat sa kinabuhing walay kataposan?”

Mao kana ang kulang. Kinabuhing walay kataposan nga gisugdan diha sa pagtuo kang Hesus ug magpadayon didto sa langit human kita mamatay. Siya gusto niini.

Hesus: “Kon gusto kag kinabuhing walay kataposan, unya tumana ang mga kasuguon. Ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pamakak, ayaw pagpatay, tahora ang imong amahan ug inahan.”

Tawo: “Ako nagtuman niining mga kasugoan sa tibuok kong kinabuhi.”

Buot ba kamo mohimo sa paghatag sa samang tubag?

Hesus: “Unya ibaligya ang tanan nga naa kanimo ug ihatag kini sa mga kabus. Ug anhi, sunod Kanako.”

Sa dihang nakadungog niini ang batan-ong pangulo, siya nakurat, kay siya adunahan gayod kaayo. Nasubo, siya mitalikod. Ang kuwarta mao ang labaw ka mahinungdanon kaniya kay kang Hesus ug sa kinabuhing walay katapusan.

Batang babaye: “Dili ba mahimo nga ang usa ka tawo adunahan ug sa gihapon mosunod kang Hesus.”

Oo kaayo. Ang pangutana hinoon mao ni. Kinsay imong unahon? Maghimo kitag usa ka experimento.

Batang babaye: “Para unsa ang kandila?”

Ang kandila akong itandi kang Hesus, kinsa mao ang Kahayag sa kalibotan.

Batang lalaki: “Mahimong dagkotan ko kini?” (tingog sa pagkiskis sa posporo)

Batang babaye: “Giunsa kini pagsiga, kini hapsay.”

Unsa ang mahimong mahitabo kon ako magkupot sa usa ka papel nga usa ka gatos ka dolyar atubangan sa kandila?

Batang babaye: “Ang kuwarta mahimong mobabag sa kahayag.”

Batang lalake: “Nakuha nako! Ang kuwarta mao ang pinakabililhon kaniya ug si Hesus maoy ikaduha lamang.”

Batang babaye: “Kini nagpahimulag kaniya gikan kang Hesus.”

Kini mahimong adunay kataposan sa lahi nga paagi. Karon akong kuptan ang kuwarta sa likod sa kandila.

Batang lalaki: “Karon si Hesus maoy una ug ang kuwarta mosanag.”

Nakakita ba kamo unsa ka mahinungdanon ang han-ay sa mga prayoridad? Sa kinabuhi sa adunahang batan-ong pangulo, ang kuwarta maoy adunay unang dapit, alang niining rason, sa atong nasayran, siya wala makabaton sa kinabuhing walay kataposan didto sa langit.

Kini dili maayo nga ang iyang sugilanon natapos sama niini.

Ako naglaom nga ang inyong kinabuhi uban ni Hesus aduany usa ka “Malipayon nga Kataposan” Pangutan-a ang imong kaugalingon kon aduna pa bay bisan unsang butang nga giuna sa imong kinabuhi kay kang Hesus.


Mga Tawo: Tigsaysay, tawo, Hesus, batang babaye, batang lalaki

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)