STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 125 (Deadly arrow 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

125. Ang makamay nga pana 2


Ang kamatuoran gisulti sa usa ka tawo nga adunay kaisog. Usa batok sa kuatrosentos!

Miqueas: “Haring Ahab, ang Ginoo dili gusto niining gubat. Kon dili ka mamati ngadto Kaniya, ang imong kinabuhi mamiligro.”

Ahab: “Nadungan ba ninyo kana? Siya naghatag kanako ug sentensya sa kamatayon. Ibanlod siya sa prisohan. Karon!”

Si Haring Ahab wala gayod mamati ngadto sa Ginoo. Ang pag-atake sa siyudad sa Ramoth nabutang na sa iyang ulo.

Si bisan kinsa ang dili mamati nagdto sa Ginoo mamiligro ang iyang kinabuhi. Ang mga espiya ni Ahab sekretong namati sa plano nga gubat sa kaaway.

Espiya: “Sa dihang kita makig-away batok kang Ahab ug iyang kasundalohan, ayaw igo-a ang mga sundalo apan ang Hari lang.”

Apan si Ahab abtik.

Ahab: “Haring Josafat, ako mahimong magtakoban sa akong kaugalingon, apan ikaw magpabilin sa imong harianong bisti. Ug unya kita mag-uban sa pagpakig-away.”

Si Haring Josafat miadto didto. Ako bisan pa wala makasabot niana. Nganong wala siya mamati sa tambag sa Ginoo. Sa kasagaran, siya kanunay maghimo ug desisyon uban ang tabang sa Ginoo.

Kini usa ka lisud nga pakig-away. Ug ang kaaway nakapunting lamang sa Hari.

Ikaw mahimong seguradong makahanduraw unsa ang nahitabo. Sa dihang ang kaaway nakakita kang Haring Josafat diha sa iyang harianong bisti, sila naghunahuna nga siya si Haring Ahab ug gigamit siya alang sa ilang praktis nga target. Si Josafat misinggit alang sa iyang kinabuhi. Karon siya nakaamgo niining kamatuoran. Si bisan kinsa ang dili mamati ngadto sa Ginoo mamiligro ang iyang kinabuhi. Si Josafat duol na mamatay. Apan ang Ginoo nagpaundang sa mga kaaway sa pag-igo ngadto kaniya.

Usa sa mga sundalo mikuha sa iyang pana ug gi-igo nga sulagma ug nasamad si Haring Ahab nga ikamatay. Sa pagsalop sa adlaw, siya namatay. Siya nawad-an sa iyang kinabuhi tungod siya wala gayod namati ngadto sa Ginoo.

Si Josafat nakamatngon sa iyahang pagbati.

Buot ba kaha siyang maghimo ug usa ka desisyon pag-usab nga wala ang Ginoo?

Si bisan kinsa ang dili mamati ngadto sa Ginoo mamiligro ang iyang kinabuhi. Si Haring Josafat nahimong nadani sa iyang kaugalingoan sa pag-adto sa usa ka direksyon nga walay Ginoo. Human niana siya nangayog pasaylo mahitungod niini.

Bisan sa dihang ang inyong mga higala diha sa inyong pundok dili maghunahuna nga ikaw nakasakay ang pagpamati ngadto sa Ginoo, unya sama sa usa ka isda nga naglangoy batok sa sulog. Bisan unsa pa ang hunahunaon sa uban, pamati ngadto sa Ginoo. Ug pangayo sa inyong tambag gikan sa mga tawo nga nakaila ug nahigugma kang Hesus.

Si bisan kinsa ang dili mamati ngadto sa Ginoo mamiligro ang iyang kinabuhi. Kini usa ka tinuod nga kalipay sa dihang ako mamati sa Ginoo, kay ako nasayod nga Siya gusto sa labing maayo alang kanako.


Mga Tawo: Tigsaysay, Ahab, Miqueas, espiya

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 03:55 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)