STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 094 (Bad conscience 6)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

94. Ang daotan nga konsensya 6


Si Ringu maoy nagkawat sa organ sa misyonaryo. Karon ang iyang konsensya naghasol kaniya. Ang pagpangawat dili makahimo sa usa nga malipayon. Nadiskubrehan ba ninyo kini usab? Kon kamo makakuha ug usa ka butang gikan sa tindahan o sa pitaka sa imong mama, kini dili mahinungdanon. Adunay usa lamang ka paagi sa paghimo niini nga husto pag-usab.

Si Ringu mipili sa pag-adto niini nga dalan. Siya naghangyo kang Hesus alang sa kapasayloan ug gusto sa paghtag balik unsa ang iyang nakawat.

Iyang gisangonan ang mga toro ngadto sa karomata ug gibutang ang organ ngadto niini.

Battu: “Ringu, unsay imong gibuhat?”

Ringu: “Ako molakaw sa paghatag sa organ pagbalik.”

Battu: “Nabuang ka na? Nganong imong gikawat kini kon imo lang diay iuli? Dili ako makasabot kanimo sukad ikaw midesisyon sa pagtuo diha ni Hesus.”

Ringu: “Saka na! Ako magsulti kanimo sa tanan mahitungod niini samtang kita magmaneho.”

Si Ringu nagdali nga makaabot sa siyudad.

Siya nalipay nga nakakaplag kang Mrs. Merry diha diha dayon. Siya nagtrabaho ingon nga usa ka maghuhubad sa Biblia sa India.

Mrs. Merry: “Komusta mong duha. Unsa kaanindot nga kamo mianhi. Ako mahimong mogamit kaninyo. Ako nakulangan sa pipila ka mga pulong sa Kurku sa akong paghubad. Mahimo ba inyo akong tabangan?”

Ringu: “Oo, apan una ako nagkinahanglan sa pakigkita kang Sahib Grubb.”

Mrs. Merry: “Siya wala diri. Siya grabe ang sakit. Usa ka eroplano mikuha kaniya balik sa iyang balay sa America. Apan ang mga mananambal dili na mahimong makatabang kaniya. Si Sahib Grubb karon tua na sa langit.”

Ringu: “Si Sahib tua sa langit? Uban ni Ginoong Hesus? Siya segurado nga malipayon didto. Apan siya dili na gayod uban kanato.”

Mrs. Merry: “Dili, siya wala na dinhi uban kanato.”

Kining balita naghimo kang Ringu nga masulob-on kaayo. Siya mihilak.

Mrs. Merry: “Tan-awa, ako adunay usa ka hulagway niya. Gusto ba ikaw sa pagtipig niini?”

Ringu: “Daghang salamat. Mao kini ang akong Sahib kinsa nagsulti kanako mahitungod kang Ginoong Hesus.”

Mrs. Merry: “Ringu, Ang Ginoo adunay usa ka plano alang sa imong kinabuhi. Ako mituo nga Siya gusto kaninyo sa pagsulti sa uban mahitungod Kaniya.”

Ringu: “Apan ako, ako nagkawat sa usa ka butang. Ang organ. Kini tua sa karomata.”

Karon kini migawas na nga dayag. Ug si Ringu nahupay.

Si Mrs. Merry nagpasaylo kaniya. Siya milukso ngadto sa karomata ug gihatag ang nakawat nga butang pagbalik, nga wala nay kabug-aton.

Ringu: “Manamilit na mi, Mrs. Merry. Ang sunod nga panahon ako mobisita kanimo ako magsulti kanimo sa labaw pa ka daghan nga mga pulong sa Kurku. Apan karon kita nagkinahanglan sa pagpangita sa kahoyng pangsugnod.”

Siya nag-ampo, samtang nagbiyahe.

Ringu: “Ginoong Hesus, daghang salamat alang sa akong kapsayloan. Palihog sultihi si Sahib nga ako nang nauli ang organ. Ako malipayon kaayo karon ug ako gusto sa pag-alagad kanimo.”

Battu: “Ringu, mahimo ba ikaw sa pagsulti kanako mahitungod kang Hesus?”

Ringu: “Oo, Ako mahigugma sa pagsulti kanimo mahitungod Kaniya sa matag adlaw.”


Mga Tawo: Tigsaysay, Ringu, Battu, Mrs. Merry

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)