STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 093 (The Kurku-promise 5)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

93. Ang saad sa Kurku 5


Nalipay, si Ringu midagan balik ngadto sa balangay.

Ringu: “Ang tigre namatay! Ang tigre namatay! Amo siyang napatay!”

Si Battu mapagarbohon sa iyang igsoon.

Battu: “Ikaw usa ka talagsaon. Nahadlok ba ikaw samtang gipangita ang tigre?”

Ringu: “Hadlok kaayo. Apan ako nag-ampo ug unya ang akong kasingkasing wala na mopitik sa kusog.”

(tingog sa usa ka motor)

Ringu: “Kana segurado nga si Sahib Grubb, ang puti nga langyaw, ang usa kinsa nagsulti kanako mahitungod kang Hesus.”

Battu: “Dali, managan ta ngadto kaniya.”

Ang duha ka mga batang lalaki nga Indian nawala sa palibot sa sunod nga suok ug unya sila nakakita sa kaguliyang. Ang dyip sa misyonaryo naugbok sa lawom nga lapok. Si Ringu adunay pagsangon sa mga toro mao nga ilang gigamit pagbira sa dyip gikan sa lapok.

Sahib Grubb: “Ringu, kana human na. Daghang salamat sa imong pagtabang. Ako manamilit kanimo karon. Dili na kita magkita sa usag-usa alang sa taas nga panahon. Kanunay hinumdomi nga ang Ginoong Hesus kanunay mag-uban kanimo. Pagpabilin nga matinud-anon ngadto Kaniya kanunay buhata ang makapahimuot Kaniya. Ang sala dili makalipay kanimo. Anaa pa ba kanimo ang sulat gikan sa Ginoo?”

Ringu: “Oo, akong gitipigan kini sa akong purong.”

Sahib Grubb: “Tipigi ang pulong sa Dios diha sa imong kasingkasing. Ikaw mahimong magkasalig niini. O, ang akong organ diay nawala.”

Si Ringu namula gikan sa usa ka dalunggan ngadto sa usa ka dalunggan. Siya mao ang kawatan. Iyang gitaguan ang maong instrumento didto sa karaang nga silonganan. Si Sahib ba nasayod niini?

Sahib Grubb: “Wala na akoy panahon sa pagpangita niini. Mahimo ba nimo kini alang kanako? Kon imong Makita kini, palihog dad-a kini kang Mrs. Mery didto sa siyudad. Siya kanunay nasayod asa ako magwali ug dad-on kini kanako.”

Si Ringu nag krus sa iyang mga bukton sa hinay ug gibira ang iyang tabon sa dalunggan. Ingon niini ang Indian maghimo sa saad. Ang tinuod nga Kurku nga Saad.

Siya mipauli sa balay nga nagsubo.

Ringu: “Nganong wala ako moingon nga ako mao ang kawatan? Ako usa ka talawan. Ginoong Hesus, makadungog ka pa ba gihapon kanako? Ako nangakawat sa usa ka butang. Pasayloa ako. Palihog pasayloa ako sa akong sala ug tabangi ako sa pagbuhat unsa ang maayo.”

Unsa ang hustong butang nga buhaton niining nga kaso? Si Ringu nasayod diha-diha dayon. Siya kinahanglan sa paghatag balik unsa ang iyang gikawat. Apan kini lisod. Unsay mahimong hunahunaon sa uban kanya? Siya nakadungog sa usa ka hinay nga tingog diha sa iyang kasingkasing. Kini ang giingon ngadto kaniya: Kuha ang organ og ibalik, ug himoa ang husto pag-usab.

Nakaila ba usab kamo niining tingog? Nasayod ba kamo unsaon pag-uli human makawat ang usa ka butang? Sa sunod nga drama ang tubag.


Mga tawo: Tigsaysay, Ringu, Battu Sahib Grubb

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:04 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)