STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 069 (The showdown 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

69. Ang pasundayag 2


Anaa sa lamesa ang sabaw sa yahong, apan walay usa nga mikaon niini. Duha kamga dapit ang bakante. Mahimo ba silang magpabiling bakante hangtod sa kahangtoran?

Misyonaryo: “Kini walay mahimong mahitabo. Kita namuhat uban sa mga Eskimo alang sa hapit traynta ka mga tuig nagsulti kanila mahitungod kang Hesus, apan sila dili gusto nga motuo. Ang ilang mga kasingkasing sama kabugnaw sa yelo.”

Babayeng misyonarya: “Ug kini karon. Ang duha ka mga misyonaryo ug tulo ka mga Eskimo nagpanon ibabaw sa yelo ug wala masayod nga ang kusog nga mga balod moabot. Sila mahimong mamatay ug ang mga salamangkero mahimong magkatawa kanato.”

Misyonaryo: “Dili kinahanglan kita mounding. Kita magpadayon sa pag-ampo. Kon si Hesus gusto, Siya mahimomg moluwas kanila. Aduna Siyay tanang gahom sa langit ug sa yuta.”

Samtang sila nag-ampo, ang kadagatan midaguok. Ang kusog nga mga balod mibuak sa yelo og mitabon sa dagat. Ang lima ka mga Eskimo sa ilang balsa misinggit alang sa ilang mga kinabuhi.

Moises: “Ang yelo nabuak! Kita mahimong mamatay.”

Eskimo: “Tugoti ang mga iro nga maoy mag-una.”

Moises: “Lakaw! Adto sa luwas nga baybayon.”

Ang mga iro naglumba palayo. Ang tuburan sa tubig gipusil paingon sa hangin. Dagkong mga pirasosayelo mibabag sa dalan. Hapit walay panimuot, sila nakaabot sa bato. Ang ilang basa gibitay taliwala sa panganod ug sa tubig. Ang mga iro dili na makadagan. Si Moises milingi sa palibot. Ang iyang kasingkasing hapit na mohunong. Ang dako nga piligo sa yelo miabut ngadto kanila. Kini mahimong mohapak kanila batok sa mga bato. Si Moises misinggit ngadto kang Hesus.

Moses: “Ginoong Hesus, tabangi kami!”

Uban sa makusog nga tingog, ang piligo sa yelo milihok sama sa usa ka awto nga gialsa ilalom sa ilang balsa, gibayaw kini ug gilabay kini ngadto sa baybayon.

Moises ug Eskimo: “Naluwas kami! Naluwas!”

Unya ang laing taas nga balod miabot ug misalibay sa matag-usa. Nabasa kaayo, sila mikatkat sa mas taas ug nahimong luwas. Sila kinahanglan molahutay sa siyam ka mga adlaw sa dakong kakuyaw. Unya sa kataposan, sa dihang ang yelo nalig-on pag-usab, sila mahimo nang mpauli sa ilang balay. Ang Dios nanalipod kanila. Si Colli nakakita kanila gikan sa halayo.

Colli: “Kuppa, sila padulong na! Sila padulong na!”

Kuppa: “Kinsa?”

Colli: “Ang mga misyonaryo. Si Hesus nakadaog sa pasundayag!”

Kuppa: “Imposible! Human sa siyam ka mga adlaw, walay usa nga moabot pagbalik gikan sa kakuyaw sa kusog nga mga balod.”

Ang salamangkero mitugot kanila sa paglawig ngadto sa dagat sa walay pagpasidaan kanila. Gikapoy apan luwas, ang mga tawo miabot pagbalik sa balay. Kini usa ka milagro sa Dios.

Si Kuppa miila niini ug mituo kang Hesus. Tungod sa tumang kalipay, adunay usa nga midagan ngadto sa iglesia ug nagbagting sa mga campana. Daghang mga Eskimo mituo kang Hesus gikan niadto.


Mga tawo: Tigsaysay, misyonaryo, babayeng misyonarya, Moises, Eskimo, Kuppa, Colli

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 06:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)