STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 070 (It‘s worth it)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

70. Ang iyang bili niini


Pedro: “Unsa nga kakapoy, Kami nangisda ug nangisda sa tibuok gabii ug wala makadakop bisan usa lamang.”

Nasagmuyo, ang gikapoy nga mga mangingisda gikawas ang ilang baroto ngadto sa baybayon. Ang dili malampuson nga turno sa gabii naa sa ilang luyo. Apan sila sa gihapon kinahanglan sa pag-ayo sa ilang mga pukot ug maglimpyo niini.

Sa kalit lang ang mga tawo nagpunsisok ngadto sa Dagat sa Galilea. Si Hesus ania dinhi! Sila gusto nga makadungog kaniya, kini mao kanunay ang bililhon. Ang iyang pulong naghatag og kaisog ug bag-o nga kusog. Mao nga daghan ang mga tawo nagduso ug nagtuklod. Si Hesus wala nay bisan gamay nga luna.

Hesus: “Pedro, mahimo ba nga mosakay ako sa imong baroto ug iduso palayo gikan sa baybayon.”

Karon ang matag-usa mahimo nang makadungog ug makakita sa mas maayo Kaniya. Sa dihang nahuman na Siya sa Iyang pagwali, Siya mitutok kang Pedro.

Hesus: “Pedro, mangadto kita ngadto sa lawod. Itaktak ang inyong mga pukot sa lawom. Manggisda kita didto!”

Ako mahimong adunay paghigugma nga makakita sa nawong ni Pedro. Karon mangisdan na kita. Kong panahon sa adlaw, ang isda motago gikan sa kainit ug molangoy ngadto sa ilalom sa linaw. Walay isda nga molanggoy paingon sa pukot. Si Pedro nasayod mahitungod kon unsa ang iyang gisulti. Labut pa, siya usa ka mangingisda sa pamatigayon.

Pedro: “Agalon, kami nanggisda sa tibuok gabii ug wala gayod makadakop bisan usa ka isda.”

Kita mahimong mosulti kang Hesus mahitungod sa atong mga kapakayasan.

Pedro: “Apan tungod Ikaw nagsulti nga buhaton kini, Akong itaktak ang mga pukot sa lawom.”

Unsa kaanindot si Pedro. Siya nga wala masayod sa tanan. Siya namati ngadto kang Hesus ug kini nabayran. Siya milawig playo sa dagat uban sa laing mga nananagat ug nagtaktak sa ilang mga pukot. Ang usa ka milagro nahitabo! Sila nakadakop sa daghang isda nga ang mga pukot nagsugod na pagkagisi.

Pedro: “Juan, Santiago, tabangi kami! Dili namo kini makaya kong kami lang.”

Sila nagwarawara ngadto sa ilang mga higala ug napuno ang duha ka mga baroto sa isda. Daghan kaayo ang isda nga ang mga baroto hapit na malunod.

Peter: “Ginoo, palayo gikan kanako, kay ako usa ka makasasala.”

Hesus: “Pedro, ayaw kahadlok. Sugo karon ikaw mamahimong usa ka mangingisda ug mga tawo.”

Usa ka bag-ong trabaho. Karon si Pedro mahimo nang usa ka mangingisda og mga tawo alang kang Hesus. Ako naghunahuna nga kini dako nga si Hesus wala lang magtawag sa grabe kaayo nga mga tawo, apan sa kasagaran nga mga taawao sama kanimo ug kanako, mga tawo samani Pedro, mga tawo, kinsa namati sa Iyang pulong ug unya nakasinati nga kini angayan ang pagkinabuhi uban Kaniya.


Mga tawo: Tigsaysay, Pedro, Hesus

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)