STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 053 (Envy has terrible consequences 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

53. Ang kasina adunay makalilisang nga mga sangputanan 1


Aduna ba kamoy mga igsoon? Magkasinabot ba kamo uban kanila o usahay mag-away ug mosulti sa daotan nga mga pulong ngadto sa matag-usa? Kini tinuod, kita mahimong makat-on sa pakighogoyhogoy sa matag usa.

Bisan pa ,diha sa pamilya ni Jacob, sila wala pa makakat-on niini. Ang ilang istorya anaa diha sa Biblia. Handurawa lang, adunay dose ka mga igsoong lalaki diha sa usa ka pamilya. Adunay daghang nahitabo!

1st Igsoon: “Igo na kanako kini. Si Jose kanunay makakuha sa labing maayo nga pagtagad.”

2nd Igsoon: “Ang motig-ik mahimong mopahawa uban sa bisan unsang butang.”

1st Igsoon: “Kita nagtrabaho sa atong mga tudlo ngadto sa bukog ug ang Amahan naghatag kaniya bisan unsa ang iyang gusto.”

2nd Igsoon: “Kanang badlongon nga bata! Nakita ba ninyo ang bag-ong bisti nga gihatag kaniya?”

1st Igsoon: “Ang amahan nahigugma kaniya labaw kay sa iyang paghigugma kanato. Kini dili gayod husto!”

Ang mga igsoon mga masinahon. Naghunahuna ba kamo o nakasulti sama sa ilang gihimo? Ang kasina diha sa atong mga kasingkasing adunay daotan nga mga sangputanan. Sama kini sa sagbot nga motubo lamang sa daotan nga mga kinaiya: pangabugho, pagdumot, panag-away.

Ako nasayod alang sa akong kaugalingon nga ang labing maayong butang nga buhaton mao ang pagsulti kang Hesus diha- diha dayon mahitungod niini, ug unya maghangyo Kaniya sa pagkuha sa kasina sa akong kasingkasing.

Ang mga igsoon ni Jose wala magbuhat sa pinakamaayong butang: ang pagpangayo sa kapasayloan. Maoy hinungdan ang ilang kasina mitubo ug mitubo. Sila nasilag kang Jose ug nagtagad kaniya ingon nga daw siya dili makita. Kini nakasakit kang Jose sa pagbati sama sa usa ka taga-gawas diha sa iyang kaugalingn nga pamilya, ug sa ibabaw niana, aron himoong kataw-anan. Apan siya wala magbalos sa ilang kadaotan. Ang Ginoo naghatag kaniya sa kusog aron makalahutay sa tanan.

Ang Dios nagsulti kang Jose diha sa damgo. Sa sunod buntag, Siya nagsulti sa iyang mga igsoon mahitungod niini.

Jose: “Ako nagdamgo nga kita nag-ani sa lugas ug nagkuyog sa pagbugkos sa mga binangan nga humay. Sa kalit lang ang akong binangan mibarog diha sa taliwala, ug ang inyong binangan nga humay miyukbo nganhi kanako.”

1st Igsoon: “Unsay buot ipasabot unta? Gusto ba ikaw nga mahimong among hari?”

Jose: “Human niana, Ako nagdamgo nga ang adlaw, bulan ug ang onse nga bitoon miyukbo sa ubos ngadto kanako.”

2nd Igsoon: “Ikaw magdadamgo, Paghilom. Ikaw naghunahunag dako kaayo sa imong kaugalingon.”

Maayo pa unta kon si Jose wala magsulti kanila mahitungod sa gisulti sa Dios kaniya diha sa iyang mga damgo. Kay tungod niana, ang iyang mga igsoon labaw pang nagdumot kaniya Bisan pa sila nangandoy nga siya mahimong dili na mabuhi pa. Nakita ba ninyo unsa ang mahimong mga sangputanan sa kasina? Bisan ang amahan ni Jose nangasaba kaniya, apan siya dili makalimot sa mga damgo.

Unsay buot ipasabot niining tanan? Kamo makadungog sa daghan pa sa sunod nga drama.


Mga Tawo: Tigsaysay, Jose, duha ka mga igsoong lalaki

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 03:55 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)