STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 030 (Meeting Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

30. Pagtagbo kang Hesus


Nangandoy ba kamo nga mabuhi sa 2000 anyos nga mga katuigan kaniadto ug unya nahimamat si Hesus? Nga kamo makakita ug makadungog Kaniya?

Melanie, unsay nahitabo kanimo? Kanus-a ikaw nakatagbo ni Hesus?

Melanie: “Diha sa programa sa mga bata nga ang akong Mama nagtudlo sa among balay. Kami nagsulti mahitungod sa unsang paagi ang usa makaadto sa langit pinaagi kang Hesus lamang, ug nga Siya mahimong magpasaylo sa tanan natong mga sala tungod Siya namatay alang kanato. Ug ako naghunahuna sa akong kaugalingon, kon ang usa kinsa wala sukad makasala buot maghimo sa maong usa ka kahibulongang butang alang sa uban, unya Siya adunay dako kaayong paghigugma kanato. Mao nga ako nakadesisyon sa pag-imbitar Kaniya sa akong kasingkasing.”

Giunsa nimo kana paghimo?

Melanie: “Sa dihang ako nag-ampo.”

Unsay nahitabo human niana?

Melanie: “Human niana, ako mahimong mosulti Kaniya sa tanang butang nga naghimo kanako nga masulob-on, ug ako nagpasalamat Kaniya alang sa Iyang maayong pagtabang. Siya naghimo kanako nga usa ka bag-ong tawo, ug ako nasayod nga ako kanunay adunay Usa ka Tawo kinsa akong kasaligan ug nga dili gayud mopakyas kanako.”

Sarah, ikaw ba usab nakatagbo kang Hesus? Sulti kami mahitungod kon giunsa kini pagsugod.

Sarah: “Uban sa usa ka awit nga ako gayod nagustohan (ipatukar ang public domain nga musika diha sa background):

‘Walay usa nga adunahan kaayo, walay usa ka kabos kaayo, walay usa nga dako kaayo o gamay kaayo.

Walay usa yano kaayo, ug walay usa nga maayo kaayo; Ang Iyang gugma alang kanatong tanan.

Ang Dios nag-abli sa pultahan alang sa matag usa – alang sa matag usa kinsa nangita Kaniya.

Siya nagkuha sa sala ug gihatag ang gugma puli niana, kay Siya nagtuman sa Iyang mga pulong.’

Samtang ako nagkanta nianang awit. Ako nakamatngon nga kini tinuod alang kanako. Nianang gabhiona ako nagsulti uban sa akong Inahan mahitungod niini, ug ako nag-ampo uban kaniya. Ingon niana ang akong pagtagbo kang Hesus. Ako naghangyo Kaniya sa pagsulod sa akong kinabuhi. Ug akong nabati sama sa usa ka dako palas-anon diha diha nahulog gikan sa akong ma abaga – Ako nakabati nga gawasnon! Sa bisan unsa nga bili, walay usa nga buot magdili mahitungod sa panagtagbo ni Hesus – kini dako kaayo.”

Si Hesus gusto kaninyo nga makaila Kaniya, kay Siya nahigugma kaninyo.

Siya miingon: “Si bisan kinsa ang moduol kanako, Ako dili mosalikway.” (Juan 6:37) Nganong dili nimo buhaton ang gibuhat ni Melanie – isugid ang imong mga sala ngadto Kaniya aron mosulod Siya sa imong kinabuhi. Si Hesus motubag sa pag-ampo. Ikaw mahimong anak sa Dios.


Mga Tawo: Tigsaysay, Melanie, Sarah

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 06:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)