Home
Links
Contact
About us
Impressum
Site Map


YouTube Links
App Download


WATERS OF LIFE
WoL AUDIO


عربي
Aymara
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
Ελληνικά
English
Español-AM
Español-ES
فارسی
Français
Fulfulde
Gjuha shqipe
Guarani
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Italiano
Қазақша
Кыргызча
Македонски
മലയാളം
日本語
O‘zbek
Plattdüütsch
Português
پن٘جابی
Quechua
Română
Русский
Schwyzerdütsch
Srpski/Српски
Slovenščina
Svenska
தமிழ்
Türkçe
Українська
اردو
中文

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 114 (An angel came)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

114. Malaa’ikaajo arii


Hari Markuusa no waalii ka hoore gatal. Deftere hittude fota no hilni mo (hita ko sonata kon).

Markuusa : "Ko hombo kadi woni ka baafal?" (Hito udditannde baafal ngal)

Markuusa : "Alsayni, ko an? Ko honto iwuɗaa?"

Ko kaawee hawniiɗo hombo nii! Markuusa haawii. Giɗo makko åurɗo hiååaade on eggii waɗii jooni duuåi ɗiɗi, åe yiidaali gila on saa’i.

Jiwo wonɗo Israa’iila hari no heåi koɗo mo habbaaka fes.

Åe haldaano. Tun nde wootere, o darii yeeso on jiwo : malaa’ikaajo!

Ko non Alla woniri. O hewtay tun nde wootere. Hara goɗɗo habbaaki.

Mariyama diwni kulol.

Malaa’ikaajo : "Wota a hulu, yo Mariyama. Alla no yiɗu-maa."

Alla no arude e himo yewtude en. Himo huuwude ɗun kadi hannde. Himo yewtude en rewrude e daaluyee makko on, e maanaa Kitaabul Muggadasi on. Wonde, himo yewtude rewrude e kaawakeeji ɗin maa rewrude e yimåe goo kadi. E on saa’i hari Kitaabul Muggadasi on on windanooka, ko rewrude e koyɗi ɗin maa o imminayno malaa’ikaaåe åen haa yimåe åen.

Malaa’ikaajo : "Mariyama, Alla no wondi e maa, a heåay åiɗɗo. A innay mo Iisaa."

Mariyama : "Ko honno ɗun gasirta? Mi jombaaka, mi alaa moodi."

Malaa’ikaajo : "Alla waɗay kaawakee rewrude e maa. Ruuhu Seniiɗo on aray e maa, o ɗuwa maa. Ko ɗun si boobo mo jibinɗaa on noddiroyte Åiɗɗo Alla."

Mariyama : "Mi kurkanto Alla. Yo woniranan wano wiiruɗon non."

Kaawake on waɗii. E nder on dingiraa wonɗo e ndee nokkuure wi’eteende Baytila-hiimi. Åiɗɗo Alla on jibinaama. Rewrude e annabi Iisaa Alla arii e oo aduna.

Alla arii haa ka men fii no yahiren ka makko.

Soono kala miɗo juula juldeee jibineede Iisaa nden, kono haa jooni on kaawake no ŋalɗinde lan. Alla mawɗo on wontii aaden, o arii haa ka men. Rewrude e makko kanko annabi Iisaa, Alla arii takko men, hakkee ko o åadii yimåe åen no waawi yi’ude mo, meema mo. Ɗun weltini ngaynaakooåe åen fota. Alla arii haa ka men, e makko, himo waawi arude haa jooni e men.

Hara hiɗa faalaa saatinde mo ka nder ngurndan maa? Hiɗa waawi huuwude ɗun rewrude e toraare nden, no gasa hara ko wano nii :

Markuusa : "Iisaa Joomiraaɗo, mi torike ma aru ka nder ngurndan an, mi udditii baafal åernde an nden fii maa. Miɗo faalaa wondude e maa haa poomaa. Mi jarnii ma fii giggol maa mawngol ngol fii an."

Alla no arude haa e maa fii no yahiraa haa kaa makko.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Markuusa, malaa’ikaajo, Mariyama

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 21, 2021, at 12:43 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)