STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 141 (Up at 5.00 o‘clock 2)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

141. Jesuspaj sutiyayta ruana 2


(despertador)

Laqha laqhallataraj 5 am ch’ajwasqaña rijch’arichejqa. Hudson Taylorqa chay phanita ñapis sayarisqaña kasqa.

Niño: "¿Sut’iyamullanñataj? Aaj, ujchhikitantawan ñawiriytaraj munarqani."

Payqa Biblianta ñawirillaytapuni munasqa, mana kacharikuspa misk’ejta sut’iykunatapis ñawirej kasqa Bibliantaqa. Chaypuni kasqa sut’iyaymanta yachakunanqa, imaraykuchus misionero kayta munarqa. Chanta deportetapis ruwallajtaj kasqa, sayaynimpis allin kananta munaspa. Chayqa kasqa 150 watakuna ñawpajqaña, unay unay watakunaña chaymantaqa. Hudson Señor Jesústa mayta munakusqa, chayraykutaj misioneropuni kayta munasqa.

(golpes en la puerta)

Hudson Taylor: "Allin p’unchay pastor, ¿mañariwankimanchu chay Chinamanta willaj p’anqata, ama jina kaspa?"

Pastor: "¿Imaraykupunitaj Chinamanta parlaj p’anqatapuni munankirí?"

Hudson Taylor: "Jesús munan noqa jaqayman misioneromanta rinayta."

Pastor: "¿Chanta imaynata jaqayman chayayta yuyankirí?"

Hudson Taylor: "Manaraj chayta yachanichu, Jesúsllapi confiani, pay pusawanqa."

Jesúspi confiay, chaypuni tukuy imamanta nisqapis allinqa. Chayta yachakuna tiyan, chayraykuta Hudson Taylorqa uj yuyayman yaykusqa Jesúswanqa.

Hudson Taylor: "Señor Jesús, imallapis mana kapuajtenqa, qanllamampuni nisqayki Tatay."

Hudson mana qhapajchu kasqa, uj p’unchaytaj manapuni qolqe kasqachu uj maskha monedaslla bolsillompi kasqa. Chaywampis ni imamanta llakikuspa kusisqa kasqa chaypi uj ayllu may wajcha kaypi kajkunata waturej risqa.

Hombre: "Hermano Taylor, jamuy arí, warmiy sinch’i onqosqapuni oracionwan yanapapuway."

Hudson yaykusqa uj juch’uy ch’ijlli wasiman, chaypitaj juch’uy wawakuna yarqhaymanta wañusqas, mamankutaj sinch’i onqosqa wijch’ukushajta rikusqa, paykunapàj oraspataj tukuy qolqesitunkajta ima qosqa. Señor Jesúsllaman nisqa manaña phatampis chay p’unchay mikhunampaj kasqanta, Jesústaj kutichisqapuni atienekuyninmanqa. Uj milagro chayasqa uj correonejta, uj cartata jap’isqa mana sutillayojta 10 Euros qolqeta ima. Chay onqosqa warmipis sanoyapusqañá.

Hudsonqa, doctor Hardeypaj empleadon kasqa, sumaj yachayniyoj médico kasqa, jinapis manchay yuyay chinkasqa.

Dr. Hardey: "¿Señor Taylor, paqoykita paqaporqaykiñachu?"

Hudson Taylor: "Manaraj doctor."

Dr. Hardey: "Uumm, kunanrí. Ñaqhalla tukuy qolqeta bancoman churaykampuni, ¿imarayku mana yuyarichiwarqankichurí?"

Chayqa mana p’akisqachu Hudson Jesúswan uj yuyaypi kasqantaqa. Jinapis ¿imatataj alquilermanta qonqarí? Jinallapi doctor Hardeyqa consultorioman yaykuspa.

Dr. Hardey: "Kayqa pagoyki, kunallan uj paciente jamuspa pagawan jampisqamanta."

Ajinata Jesúsqa waqaychasqa Hudsontaqa. Jesúsqa tukuy paypi atienikojkunata waqaychanpuni. Aswan qhepamantaj Hudsonqa Londres suyupi doctorpaj estudiasqa. Hospitalpitaj imachá karparisqa. Chaymanta qhepampi willasqayki, chaykama.


Personajes: Relator, Hudson Taylor, pastor, Dr. Hardey, niño, hombre

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 05:11 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)