STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 081 (Man over board 1)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

81. Runa yakuman urmaykun 1


Jamuy á, ¡llajtata puriykacharej jina muyurqamusun!

Niño: "Sumaj chayqa, qhawariy imayna sayachisqachu kaykuna kasqanta. Llajta qhawajkunata qhawarimusaj má."

Niña: "Noqa aswampis p’anqakunata qhawarimusaj. Chaypeqa maskha unaytapis kana jinalla mawk’a p’anqakunata qhawaspaqa."

Niño: "Uuu, kayqa palacio real nisqa. Wao, kay jina sumajrí."

Niña: "Noqa risaj, maypichus tukuy laya uywakuna kashanku zoológico nispi chayman."

Niño: "¿Munankichu ayllukimanta kajkunata waturimuyta jaqay ukhupi?" (risa)

Unay watakuna ñawpajta Tata Dios chay llajtata qhawarqa. Wasikuna ruwasqasqa may jina k’achitus kasqa á. Chay ukhuspitaj manchay chejnikuy junt’a, maqanakuykuna, runa masintin wañuchinakuykuna kasqa. Chaypi tiyakoj runakunaqa kawsasqanku manapis Dios nitaj kamachisnimpis kanmanchu jina.

Qonqasqata qonqarpasqanku ruwajninkumantaqa. Chaymá tukuy imamanta nisqapis mana allinchu runakunapajqa.

Sichus kunan Dios kawsayniykita qhawashan chay, ¿imatataj rikushanrí? Payqa juchata castiganqapuni, imaraykuchus cheqan. Chanta Diosqa munakuy kallantaj, astawan munan salvayta castiganamanta nisqaqa, chayraykutaj nin.

Dios: "Jonás, riy jaqay sumaj uyarisqa, sumaj rejsisqa Níneve llajtaman. Chaypi sut’inchamuy castigoymanta, imaraykuchus jaqay llajtapi runakunaqa Noqamanta qonqakapunku."

Jonás sayariytawan risqa, jinapis mana Nínive llajtamanchu risqa.

(correr, respiración agitada)

Jonás: "Ni jayk’aj Níniveman riymanchu. ¿Llajtaykoj contrankunamanchu riyman kasqa? Nipuni, locochu kayman imataj. Paykunaman Disopa castigon jamuchun, tukuy wañuchunku, chaytapuni munashanku. Aa, jaqay barco llojsinqasina, noqa sumajta pagasaj, karuman apanawankupaj."

Diosmanta ayqenaqa mana jinallachu, Jonás chay carga apaj barcoman llojsiykuspa cargas chawpiman sumajta siriykurispa puñurpasqa. Chayta ruwaspa mana ruwanata ruwasharqa, ¿Diosmanta ayqeyta atisunmanchu? Ní kay pachaj tukukuyninkama rispapis á, Dios tukuynejpi rikullawasumpuni, Paypajqa mana imapis, Diosqa qhawasharqapuni imatachus Jonás ruwasqantaqa.

Kaymanta jinalla huracán jatarisqa mama qochapeqa. Barcopi rejkunataj diosninkunaman qhawaparikusqanku, Diostatamampis, pitaj ayqeyta munarqa, mana rejsirqankuchu. Cargasllata yakuman choqasqanku, mana kaj chayqa kasqa, barcoqa mama qocha yaku patapi papel jina phawaykacharisqa, imaratollapis p’ultikuyta aterqa, chaymanta capitántaj jap’isqa thalanoqasqa Jonástaqa.

Capitán: "Hey, rijch’ariy á, Diosman qhapariy, chaychus salvawasunman."

Jonásqa ujta qhawaykacharpaqa, chanta tukuy ima yacharpakusqa.

Marinero: "¿Cheqamanta pitaj kanki? ¿Maymantataj jamushanki? ¿Ima ruwanayojtaj kanki?"

Jonás: "Jonás kani, uj k’ata Diosllata yupaychani, kay jallp’ata, janaj pachata ruwaj Diosta. Noqa juchayoj kani kayjina kanampajqa, Diospa niwasqanta mana uyarispa."

Marinero: "Ajá, kunan imatataj ruwasqayku qanwanrí."

Jonás: "Yakuman choqaykuwaychej, chaywan allinyanqa Diostaj salvasonqachej."

Chaytai manaraj munasqankuchu, chanta Jonásta jap’iytawan mama qocha yakuman choqaykusqankupuni. (chapoteo)

¿Chaypichu tukukorqa? Mana, chaymantaraj qallarrqa.

Chaymanta qhepallampiña yachasun.


Personajes: Relator, niño, niña, Dios, Jonás, capitán, marinero

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)