STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 107 (Lame excuses)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

107. Ang mga sumangil sa bakol


Si Dirk mahilig pagbasa sa libro. Si Mark Twain, C.S. Lewis. Siya mitulon niining tanan. Apan adunay usa ka libro nga siya dili mahimong mahinamon.

Dirk: “Ang Bibliya dili alang kanako.”

Batang babaye: “Nganong dili?”

Dirk: “Adunay daghan diha nga dili nako masabtan.”

Batang babaye: “Kana usa lamang ka sumangil sa tapulan. Ako nasayod nga aduna kay usa ka butang nga nasabtan.”

Dirk: “Sama sa unsa?”

Batang babaye: “Sama: Nga ikaw dili mangawat.”

Wow! Kana nakaigo kang Dirk sama sa usa ka pana. Mipula ang iyang nawong ug siya midali paglakaw palayo.

Nakadungog ba ikaw nga ang Bibliya mao ang libro sa mga libro?

Dirk: “Human naimbento ang pag-imprenta sa pamantalan, ang Bibliya maoy pinaka-una nga libro nga gi-imprenta.”

Batang babaye: “Ang Bibliya gihubad sa labaw pa sa mil sayesentos ka mga lingguahe.”

Dirk: “Ang kinagamyang Bibliya nga na-imprenta sa Englatera ug sama kini kadako sa sudlanan sa posporo.”

Batang babaye: “Ang labing dako nga Bibliya sa kalibotan gihimo gikan sa kahoy ug mitimbang labaw pa kay sa baynte-kwatro mil ka mga libras.”

Dirk: “Ang Bibliya mao ang labing gihigugma nga libro, apan kini usab gidumtan sa kadaghanan.”

Batang babaye: “Ang manunulat sa Bibliya mao ang Ginoo, ug mokabat sa kuwarenta ka mga tawo nga nagsulat kon unsa ang Iyang giingon.”

Dirk: “Si bisan kinsa ang mobasa sa Bibliya ug motuo sa Pulong sa Dios mahimong usa ka bag-o nga tawo. Walay laing libro nga makausab sa usa ka tawo sama niana.”

Batang babaye: ”Ang Bibliya naglangkob mahitungod sa tulo ka milyon nga mga letra. Kon ikaw mobasa ug upat ka mga kapitulo sa usa ka adlaw, ikaw mahimong makabasa sa Bibliya sa sulod sa usa ka tuig.”

Dirk: “Usa ka tawo sa Englatera nakahuman pagbasa sa Bibliya usa ka gatos ka higayon!”

Nakadiskobre ang usa ka tawo nga ang Bibliya sa iyang higala adunay mga buslot sa bala sulod niini. Siya naghunahuna, kana dili maayo ug bangis. Kinsay mangahas pagtratar sa Pulong sa Ginoo nga mangil-ad? Siya nakurat.

Ang iyang higala mitagna kon unsa ang iyang gihunahuna.

Tawo: “Ako nalipay alang sa akong Bibliya nga adunay mga buslot sa bala kay kini nagluwas sa akong kinabuhi. Sa panahon sa gubat, ako usa ka sundalo ug nakig-away sa atubangang mga linya. Kami nagkamang gikan sa kanal ngadto sa kanal. Sa kalit lang ako nakabati sa kusog nga hapak sa akong dughan ug usa ka midulot nga kasakit. Unsang nahitabo? Ang kaaway nagpunting ug mipusil sa usa ka bala kanako. Apan ako kanunay nagdala sa akong gamayng Bibliya atubangan sa bulsa.

Ang bala mibuslot pinaagi sa Bibliya ug misamad lang ug gamay kanako. Kung wala ang Bibliya diha, ang bala milahos sa akong kasingkasing.

Kini nagluwas sa akong kinabuhi. Ug dili lang ka usa, apan kaduha. Ang unang higayon nga kini nagluwas kanako sa dihang ako nagbasa nga si Hesus maoy bugtong Usa kinsa mahimong magluwas kanako gikan sa akong mga sala. Ang ikaduhang higayon sa dihang kini nagluwas kanako gikan sa makamatay nga bala.”

Ako nagbasa sa Bibliya sa matag-adlaw. Kamo ba usab? Kon kamo gusto ug usa ka Bibliya, pagsulat kanako. Kini nag-ingon diha sa Bibliya. Ang imong Pulong lampara sa akong mga tiil ug kahayag sa akong dalan. (Salmo 119:105)

Kining kahayag nagpakita kanimo sa dalan aron ikaw dili mahisalaag apan makakaplag sa dalan ngadto sa Ginoo.


Mga Tawo: Tigsaysay, Dirk, batang babaye, tawo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 02:50 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)