STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 108 (Bela‘s Bible)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

108. Ang Bibliya ni Bela


Ang naglatagaw nga karomata mihunong sa dalan sa nasud. Ang mga bata nagwarawara.

Bela: “Papa, ako gusto sa pagtrabaho ingon nga usa ka mag-uuma.”

Amahan: “Ikaw nga dali ra kaayo nga laayan.”

Inahan: “Si Bela ug ang trabaho? Unsa ka kataw-anan kana?”

Kini nakapaluya kang Bela nga ang iyang mga ginikanan walay pagsalig diha kaniya kung maghisgot na sa trabaho. Sa sunod nga lungsod siya milukso gikan sa iyang karomata ug midagan palayo.

Siya gusto sa balay sa uma uban sa mga kabulakan diha sa mga bintana.

(tingog sa pagpanuktok)

Mag-uuma: “Halo, Kinsa ka?”

Bela: “Ang akong ngalan mao si Bela ug gusto ako sa pagtrabaho kanimo.”

Mag-uuma: “Ikaw nakaanhi sa tukmang panahon aron sa pagtabang sa pag-ani sa patatas. Apan una, kinahanglan ka mokaon. Sulod diri.”

Ang kahumot diha sa kusina nagpahinimdum kang Bela nga siya gutom kaayo sama sa usa ka oso.

Mag-uuma: “Mag-ampo kita sa dili pa kita mokaon. Ang matag maayong gasa ug ang tanan nga ania kanato gikan Kanimo, o Ginoo. Nagpasalamat kami Kanimo alang niining tanan. Amen.“

Ang pag-ampo ug pagbasa sa Bibliya bag-o kaayo kang Bela.

Apan siya gusto nga makig-uban sa mahigalaon nga mag-uuma. Bisan ang pagtrabaho mahimong makalingaw alang kaniya, bisan pa ang iyang likod misakit sa pagkatapos sa adlaw. Milabay ang usa ka semana. (tingog sa paghot sa mga iro)

Bela: “Nero, unsay nahitabo? Gusto ka nga magdula ug bola uban kanako?”

Sa gawas, mitingkag ang dalunggan ni Nero. Si Bela namati usab.

(tingog sa nagtukar nga violin)

Bela: “Nero, adunay tawo nga nagtukar sa violin. Kini segurado gayod nga akong mga ginikanan. Sila naglingkod duol sa kalayo, nagsugba ug ilaga sa kahumayan ug nagkanta ug mga alawiton. Sa kalit lang, Ako gimingaw kaayo sa amoang balay. Nakasabot ba ikaw niana?“

Si Bela midungaw diha sa kusina, apan walay bisan usa ka tawo. Siya mikuha sa Bibliya nga gibutang sa lamesa ug nawala sa pagkagabii.

Amahan: “Bela, naa ka na. Duna kay dala alang kanamo?”

Bela: “Ako nagdala niining libro.”

Inahan: “Si Grigor makabasa.”

Grigor: “O, tan-awa, kini usa ka balaan nga libro. Kini nag-ingon: Ang bag-ong Testamento sa atong Ginoong Hesu-Kristo.”

Inahan: “Kini usa ka maayo nga libro. Basahi kami!”

Grigor: “Usa ka tawo miduol kang Hesus ug nangutana. Unsay akong buhaton aron ako maluwas? Si Hesus mitubag kaniya. Tumana ang mga sugo sa Ginoo. Ayaw pangawat.“

Amahan: “Dili mangawat?”

Nakonsensya sa sala, ang mga naglatagaw nagtinan-away sa matag-usa, kay ang matag-usa kanila nakapangawat ug butang kaniadto. Si Bela bisan pa nangawat sa Bibliya. Apan nianang gabhiona, iya kining giuli.

Mag-uuma: “Bela, kini usa ka katingalahan. Imong gikuha ang among Bibliya? Ah sige, Akong ihatag kana kanimo.”

Bela: “Tinuod, Akong gikuha aron tipigan?”

Si Bela malipayon. Pinaagi sa Bibliya, ang mga naglatagaw nakakat-on aron makahibalo ug mosalig kang Hesus.


Mga Tawo: Tigsaysay, Bela, amahan, inahan, Grigor, mag-uuma

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 02:53 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)