STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 106 (End of the line 6)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

106. Ang kataposan sa linya 6


Mituman sa hustong dalan – Usa ka dalan – ug adunay utlanan – dili kaparkingan – Tumana ang hustong dalan – HUNONG!

Kung wala ang mga ilhanan sa trapiko, ang atong siyudad mahimong gubot. Kung wala ang mga giya sa mga poste, ang atong nasud mahimong magkagubot.

Usa ka dako nga nasud nagtuyok-tuyok sa kamingawan. Wala didtoy mga dalan ug walay mga agiaanan. Apan adunay usa ka poste nga giya. Natago diha sa usa ka haligi nga panganod, Ang Ginoo miuban una kanila.

Siya nanguna kanila sa pagpahigawas sa pagkaulipon sa Ehipto ngadto sa yutang saad.

Kinsay sama sa Ginoo nga maayong mangulo?

Sa dihang ang poste sa panganod mohunong, unya ang mga tawo mopahulay. Sa dihang kini molihok pag-usab, ang tibuok nasud molakaw uban niini. Sa gabii, kining usa ka haligi sa kalayo nagdan-ag sa gabii sa mas hayag pa sa labing hayag nga suga.

Kinsa ang sama sa Ginoo nga mao lamang ang maayong mangulo?

Israelita: “Ang panganod mihunong ug lihok. Atong ipahimutang ang atong mga tulda dinhi.”

Babayeng Israelita: “Diretso sa Pulang Dagat. Kana maayo.“

Bata: “Tugotan ba kita sa paglangoy?”

Israelita: “Ako, ako wala kaayo makakita sa klaro. Sa paglingi!“

Babayeng Israelita: “Kini dili mahimong mahitabo. Sila padulong na!“

Israelita: “Ang mga Ehiptohanon naggukod kanato! Karon nia kita alang niini.”

Babayeng Israelita: “Moises, nganong imo kaming gidala niining makalilisang nga kamingawan?”

Moises: “Ayaw kahadlok! Kinsa ang Ginoo sama sa atong Ginoo? Siya makig-away alang kanato.”

Sa kalit lang, usa ka dako nga panganod mipakita taliwala sa mga Israelita ug sa mga Ehiptohanon. Sa kaaway nga dapit, kini mangitngit, apan sa mga Israelita nga dapit, kini hayag.

Kinsa ang sama sa Ginoo kinsa motabang sa maong paagi? Walay malisud uban Kaniya!

Si Moises adunay usa ka sungkod gikan sa Ginoo, ug iya kining giisa ibabaw sa Pulang Dagat. (tingod sa nagdahunog nga tubig)

Israelita: “Usa ka milagro! Tan-awa kana! Diha gayod sa taliwala sa dagat usa ka dalan.”

Babayeng Israelita: “Sa wala ug sa tuo adunay mga dingding sa tubig. Ang Ginoo naghimo niini alang kanato.”

Kinsay sama sa Ginoo nga makahimo sa maong mga milagro?

Kini tinuod gayod: sa taliwala sa dagat, adunay uga nga dalan. Ang tanang mga Israelita naglakaw niining dalan ug nakaabot sa pikas nga kilid.

1st Ehiptohanon: “Lakaw lakga sila. Ang dalan diha sa dagat alang usab kanato.”

2nd Ehiptohanon: “Hoi, ang mga ligid sa karomata gibabagan. Kita mangalaglag. Ang Ginoo maoy nakig-away batok kanato.”

Kini mao ang kataposang mga pulong sa mga Ehipyohanon. Gikan sa duroha ka mga kilid, ang dingding sa tubig mihagsa ngadto kanila. Ang baha mitabon sa tibuok kasundalohan sa Ehipto.

Mga Israelitas: “Naluwas kami! Naluwas! Ang atong Ginoo naghatag kadaugan batok sa atong mga kaaway ka usa alang sa tanan.”

Puno sa kalipay, sila miawit sa pagpasalamat sa Ginoo.


Mga Tawo: Tigsaysay, Israelita, babayeng Israelita, bata, Moises, duha ka mga Ehiptohanon

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 02:47 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)