STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 050 (Attention danger of an avalanche)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

50. Pagbantay ang kakuyaw sa pagdahili


Diha sa mga bukid sa Swiss, usa ka batang lalaki ang nag-atiman sa iyang mga karnero, siya mahigugmaon sa mga bulak ug ang masanag nga mga bukid sa yelo. Usa ka naglakaw miabot sa gamay nga dalan sa bukid.

Tigbaklay: “Komusta, kinsa ang imong ngalan?”

Henry: “Komusta, ako si Henry.”

Tigbaklay: “Nag-inurasa ka ra dire?”

Henry: “Oo, ako nagbakasyon ug nag-atiman sa mga karnero alang sa akong amahan.”

Tigbaklay: “Unya ikaw usa diay ka magbalantay. Nakaila ka sa maayong Magbalantay?”

Henry: “Wala, kinsa na siya?”

Tigbaklay: “Ang Ginoong Hesus. Diha sa Bibliya kini nag-ingon nga ang mga tawo sama sa masupilon nga mga karnero kinsa malipay nga molakaw sa ilang kaugalingong dalan. Ang maayong Magbalantay nangita kanato. Siya gusto nga moggiya kanato ug mag-atiman alang kanato ug dad-on kita paingon sa langit usa ka adlaw.”

Henry: “Iya kaha kong dad-on sa dihang ako mamatay?”

Tigbaklay: “Oo. Imo lang kinahanglan nga hangyoon Siya aron mahimong imong Magbalantay.”

Henry: “Ako gusto sa pagbuhat niana karon dayon.”

Si Henry misulti sa usa ka yano nga pag-ampo. Kini gikan sa iyang kasingkasing. Siya gusto nga mahisakop kang Hesus.

Sa wala pa makapadayon, siya miingon ngadto kang Henry:

Tigbaklay: “Karon ikaw nasakop na nangadto sa maayong Magbalantay hangtod sa kahangtoran. Kamo mahimong moingon: Ang Dios mao ang akong Magbalantay. Tan-awa, ikaw mahimong mogamit sa imong mga tudlo aron moingon niining bersikulo sa Bibliya.”

Si Henry misunod sa pagsulti sa bersikulo ug gikuptan sa usa ka tudlo sa iyang walang kamot alang sa matag pulong. Siya nagkupot sa ika-upat nga tudlo nga hugot kaayo ug miingon:

Henry: “Ang Dios mao ang akong Magbalantay.”

Siya malipayon nga nagsulti sa iyang mga ginikanan mahitungod niini. Ang iyang bakasyon natapos na ug si Henry kinahanglan sa pagpauli aron sa pag-eskuwela pag-usab.

Ang tingtugnaw miabot. Ug ang tingtugnaw mahimong peligro diha sa mga bukid sa Swiss. Usahay adunay kakuyaw sa usa ka pagdahili.

Si Henry nakahunong pinaagi sa taas nga nieve. Sa kalit lang siya nakadungog sa usa ka nagdahunog nga tingog. Siya gusto sa pagdagan, apan kini ulahi na. Ang pagdahili mitabon kaniya ug naglubong kaniya ilalom sa usa ka gidaghanon nga nieve.

Sa dihang ngitngit na, ang iyang mga ginikanan nagsugod na pagkabala. Sila nangita kaniya sa pipila ka oras. Sa dihang sa kataposan sila nakaplag kaniya, sila nakakita nga siya hugot nga nagkupot ang ika-upat nga tudlo sa iyang walang kamot. Samtang nagtinga, si Henry nahimumdom sa iyang maayong Magbalantay.

Ang iyang mga ginikanan nagsubo kaayo. Apan kini naghupay kanila sa pagkasayod nga sila mahimong makakita kang Henry didto sa langit pag-usab usa ka adlaw. Usa ka adlaw, sa dihang sila mahimong mouban sa maayong Magbalantay hangtod sa kahangtoran.

Makaingon ba usab kamo: Ang Dios mao ang akong Magbalantay?


Mga Tawo: Tigsaysay, tigbaklay, Henry

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 04:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)