Home
Links
Contact
About us
Impressum
Site Map


YouTube Links
App Download


WATERS OF LIFE
WoL AUDIO


عربي
Aymara
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
Ελληνικά
English
Español-AM
Español-ES
فارسی
Français
Fulfulde
Gjuha shqipe
Guarani
հայերեն
한국어
עברית
हिन्दी
Italiano
Қазақша
Кыргызча
Македонски
മലയാളം
日本語
O‘zbek
Plattdüütsch
Português
پن٘جابی
Quechua
Română
Русский
Schwyzerdütsch
Srpski/Српски
Slovenščina
Svenska
தமிழ்
Türkçe
Українська
اردو
中文

Home -- Fulfulde -- Perform a PLAY -- 013 (Gifts for Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

DRAMAS -- perform them for other children!
Plays for children to perform

13. Fii dokke yeɗaaɗe ɗen annabi Iisaa


Tomaasi no ndaarude soro makko ko taƴitata koo ko meltaa kon ka kunnawal. Hari hiɓe nanndita e goonga e ngaynaakooɓe ɓen, Yuusufu e Mariyama e annabi Iisaa, paykun kun. Onsay, hari himo ronki ɓay saa'i on no feƴƴa tun, si o ɗaanii non.

Hari himo hoyɗa fii dinngiraa on ka wi'eteeɗon Baytilahiimi. Aah, Tomaasi no miijaade, hara miɗo no waawi ɓadaade fota dinngiraa on.

O woni e ɓadagol, tun nde wootere o aani. Annabi Iisaa yewti mo.

Annabi Iisaa : "Ko honɗun aanin maa?"

Tomaasi : "Ko ɓay mi addanaali on dokke."

Annabi Iisaa : "Hita a aanu. Ko piiji tati mi faalaa yo a waɗanan."

Tomaasi : "Mi yeɗete ko mi jeyi kon fow. Laana leydi Teren an kan huɓɓirooka kuuran on, ordinateerji ɗi mi fijirta ɗin, e sugu mun ..."

Annabi Iisaa : "Oo'owoye, hinaa ɗun woni ko mi faalaa e yo a waɗanan; hinaa ɗun ittin mi ka kammu, addi ka aduna gaa."

Tomaasi : "E ko honɗun non faalaɗaa?"

Annabi Iisaa : "Jonnan etannde sakkitorde matematikal nde waɗaɗaa nden."

Tomaasi : "Mi gollaano fota dey ko "D" mi heåi e nder nden etannde ɗon."

Annabi Iisaa : "Ko ɗun waɗi si mi lanndii nde. Addanan soono kala ko lelli kon ka nder ngurndan maaɗa. Hiɗa faalaa waɗude ɗun?"

Tomaasi : "Mi jaɓii, mi waɗay ɗun tigi."

Annabi Iisaa : "Dokkal ɗimmal ngal mi faalaa ngal, ko tankonwal maa ɲaametee nenɗe ngal."

Tomaasi : "Mi okkataama ngal sabu mi eesii ngal."

Annabi Iisaa : "Ko ɗun waɗi si mi tori maa ngal. Addanan soono kala ko lancii kon fow ka nder ngurndaa maa. Hara hiɗa faalaa waɗude ɗun?"

Tomaasi : "Hii-hii, mi waɗay ɗun."

Annabi Iisaa : "Jooni non, dokkal an tammal ngal. Tomaasi, miɗo faalaa jaabawol ngol jaabiɗaagol ngol yumma maa fewndo ko ɓe lanndi maa no tankonwal maa nenɗe ngal eesori."

Onsay Tomaasi fuɗɗii wullude, ɓernde makko nden boni fota.

Tomaasi : "Mi ... mi fenanii mo."

Annabi Iisaa : "Tomaasi, penaale maa ɗen e ndardanɗe maa ɗen, kala huunde bonde wonde ka nder ngurndan maa hiɗa waawi addande lan ɗun tigi – ngurndan maa ɗan fow. Mi yaafanike ma, mi wallitoto ma no wuuriraa e hoore laawol feewungol. Mi wonnday e maa soono woo, mi holla maa laawol okkayngal ngol ngurndan ɗan. Hara hiɗa faalaa ɗun tigi?"

E ko honno Tomaasi faaliraa ɗun! Jooni, gomɗin e innde annabi Iisaa nden, heɗoɗaa mo.


Yewtooåe : Fillitotooɗo, Tomaasi, hawa annabi Iisaa kan

© Copyright : CEF Allemagne

www.WoL-Children.net

Page last modified on December 07, 2021, at 08:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)