STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Guarani":

Home -- Guarani -- Perform a PLAY -- 041 (The Chief and Jesus)

Previous Piece -- Next Piece

TEATRO ÑEIPEHE´ÄMBYRE -- ¡rehechauka ambue mitänguérape!
TEATRO ÑEIPEHË´ÄMBYRE mitänguérape ojehechaukava´erä

41. Cacike ha Jesús


Machete ipópe pe misionero ojapohína haperâ ka´aguymbytére. Kuarahy hakueterei yvateguive. Ipahápe oguahê sapy´a peteî aldea avakuéramba´évape ha pe ava ruvicha omomaitei chupetorypaitépe.

Araka´eve peteî ipire morotîva noguahêiva upe te´ýi atýpe oñe´êhaguâ Jesúsre. Vy´apópe pe misionero omombe´uchupekuéra:

Misionero: "Tupâ Ñandejára chembou penerendápe peikuaahaguâ mba´éichapa peguahêta yvágape."

Mburuvichápe ika´avo pemarandupyahu ha opu´â ohohaguâ oheka peteî mba´e.

Cacique: "Indio mburuvicha ome´ê Ñandejárape jopóiramo hi´acha."

Ha upéi oguapy ha oipykúi japysaka.

Misionero: "Tupâ Ñandejára penderayhu ha oipota peñemo´âymi ichugui. Ha katu ha´e Santo ha penemba´evai pendejoko peñemo´aymihaguâ ichupe. Iñangaipáva ndaikatúimo´âi oike yvágape."

Cacique oñembyasy. Irrazón pe misionero. Omonda, ijapu ha oporojukakuri hikuái ha upéagui otîhina hikuái.

Misionero: "Ani peñembyasy. Ñandejára penderayhu ha omboguesependehegui pene´ângaipa."

Ovy´a ha hory opu´â indio kuéra ruvicha, oñani ohóvo ha ojerekuévo ogueru peteî iporâva alfombra pytâ.

Cacique: "Indioruvicha avy´a cherayhúre Ñandejára ha ame´êta chupe ko alfombra."

Misionero: "Tupâ Ñandejára ombou ita´ýra peteîmime yvy ápere opaga haguâ pe castigo maymávaite tekove angaipáre."

¡Hetamba´e ojapo Ñandejára! Cacique oñemomombyry oheka haguâ pe mba´e oguerochichîvéva orekóva ñongatupy.

Cacique: "Indio ruvicha ombojopóise ikavaju ñandejárape. Janahêmbyvéimacheve mba´eve ikatuvaerâ ome´ê jopóiramo Ñandejárape."

¿Añetehápe ndereguerekovéima mba´éve? Pe misionero oipykúi oñe´ê.

Misionero: "Jesús, Ñandejárara´y omano kurusúre Ha´e oipotáguinte penerembiapovairehehápe. Ha´e penderayhu. Pejeroviákena hese ha Ha´e ohejareíta peême pene´angaipa peguahêhaguâ yvágape."

Cacique rova omimbipa.

Cacique: "Oh, aikuaáma mba´épa ame´êta jopóiramo Ñandejárape. Ame´êta chupe chekorasô ha ajeroviatahese Ha´e omano cherehehápe."

Heta oha´ángachupe ha oho hikuái ikoty´ípe cacique tuicha vy´a apÿirehe. Ontende hikuái

Tupâ Ñandejára oipotaha jahayhu ha ñame´ê ichupe ñanekorasô.

¿Peipota ko tembiasakue ra´anga peteî?

Pembohasa chéve penedirección ha pejapyhýta jehepyme´ê´ÿre.


Personajes: Relator, misionero, cacique

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on July 21, 2021, at 02:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)