STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 164 (The lost sheep 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

164. Ang nawala nga karnero 2


Nasuko si Ruth og milahayas. Ang mga pulong ni Ante Margret nagsunod kaniya: “Ako kang ipadala sa tulonghaan nga didto ka magpuyo.”

Sa dihang misaup na ang adlaw, siya halayo na kaayo gikan sa balay ug nahibulong kon asa siya mahimong matulog nianang gabhiona. Tingali diha sa simbahan luyo sa sementeryo?

Siya naglakaw lampas na sa mga lapida ug mihunong sa dihang siya nakakita, sa puti nga krus.

Ruth: “Si Johanna Collins, nuybe anyos ang edad. Siya miadto uban ni Hesus. Buot ba usab ako mouban kang Hesus kon ako mamatay karon?”

Lalom ang huna-huna, si Ruth nangokoy (tingog sa pultahan nga miigot) ngadto sa simbahan. Unya siya mihigda sa gamay nga bangko ug nakatulog.

Sa sunod adlaw, ang Pastor miabot ngadto sa simbahan ug nakit-an si Ruth.

Pastor: “Maayong buntag. Asa ka gikan?”

Si Ruth misalig sa Pastor ug nagsulti kaniya mahitungod sa iyang paglayas.

Unya si Ruth milamon sa lamian nga pamahaw didto sa balay sa Pastor samtang si Mr. Robinger nagtelepono sa iyang Ante. Si Ruth milantaw sa lawak hangtod siya nakakita sa usa ka hulagway nga gibitay sa bongbong.

Pastor: “Nakagusto ba ikaw nianang hulagway? Kana si Hesus, ang Maayong Magbalantay. Iyang gikuptan sa iyang kamot ang karnero nga nawala. Siya gusto sa pagluwas niini. Ang karnero nagpahinumdom kanakog gamay diha nimo.”

Ruth: “Siya kaha, makakaplag usab kanako? Ug ako moadto sa langit sama kang Johanna Collins?”

Pastor: “Oo. Ikaw kinahanglan lang sa pagsulti Kaniya nga ikaw gusto nga mahisakop ngadto Kaniya. Akong ihatag kanimo kanang hulagway. Balik sa inyong balay karon. Ang imong Ante nabalaka na mahitungod nimo.”

Padulong sa balay, si Ruth mikuha sa hulagway sa iyang bulsa. Iyang gitutokan kini samtang siya nag-ampo.

Ruth: “Ginoong Hesus, ako kining masinupakon nga karnero. Palihog pasayloa ako sa akong mga sala. Ako gusto nga mahisakop nganha Kanimo ug magkinabuhi uban Kanimo diha sa langit usa ka adlaw. Amen.”

Si Ante Margret naghulat kaniya sa atubangang pultahan. Sila naggakos sa matag-usa.

Ruth: “Ante Margret, Pasayloa ako alang sa tanan. Palihog ayaw ako ipadala sa tulonghaan nga didto ako magpuyo. Ako magbinuotan na gikan karon.”

Ante Margret: “Ako kang gihigugma. Atong sulayan kini sa usa pa ka higayon.”

Si Ruth tinud-anay nga naningkamot sa iyang kinaiya. Siya namati sa tingog sa Maayong Magbalantay sa dihang Siya misulti sa iyang kasingkasing ug pinaagi sa Bibliya. Apan siya dili mamamti sa tingog sa iyang mapagarbohong kaugalingon nga kanunay mosilaob.

Si Ruth tinuod nga nausab. Alang sa mubong panahon, ang tanang butang maayo, apan unya …

Hinumdomi sa pagpamati sa sunod nga drama diin ako magsulti kaninyo unsa ka mahinamon ang estorya sa pagpadayon.


Mga Tawo: Tigsaysay, Ruth, pastor, Ante Margret

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 02:50 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)