STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 159 (Whoever digs a hole 4)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

159. Si bisan kinsa ang magkalot sa usa ka bangag 4


Si Haman, kanang makalilisang nga tawo, hapit na makuyapan. Wala niya kini makita nga moabot: Siya kinahanglan sa pagpasidungog kang Mardoqueo sa atubangan sa tibuok nasod, diin siya buot unta hinoon nga ibitay sa bitayanan uban sa matag Judio kinsa nagpuyo sa Persia.

Apan siya wala magkwenta sa pagpanginlabot sa buhi nga Dios, ang Dios kinsa nahigugma ug nanalipud sa Iyang katawhan.

Kon si Haman lamang adunay kasayoran unsa ang moabot. Apan siya mapagarbohon mahitungod pag-imbitar pag-usab aron mokaon sa panihapon uban ang Hari. Si Rayna Ester andam na alang sa iyang mga bisita.

Didto sa palasyo, walay usa nga nasayod nga si Ester anak-anak nga babaye ni Mardoqueo. Ug niining gabhiona, Ang Haring Ahasuero gusto sa pagtuman sa iyang matag pangandoy.

Hari: “Rayna Ester, aduna ka bay usa ka pangandoy? Ako buot maghatag kanimo hangtod sa katunga sa akong gingharian.”

Ester: “Akong Hari, palihog ihatag kanako ang akong katawhan, ang mga Judio, ang among mga kinabuhi. Usa ka tawo gusto sa pagpatay ug pagpuo kanamo.”

Hari (nasuko): “Kinsa kini? Asa kining tawhana?”

Ester: “Kini si Haman mao ang among labing daotang kaaway.”

Ang Hari nasuko kaayo. Ug si Haman nagpakiluoy sa iyang kinabuhi. Apan walay nahimo. Ang mga alagad nagtaptap sa iyang mga mata ug gipalayo siya. Si Haman namatay sa maong bitayanan nga iyang gibuhat alang kang Madoqueo.

Batang babaye: “Mao nga, si bisan kinsa ang magkalot sa usa ka kanal alang sa laing tawo mahimong siya ang mahulog niini.”

Si Haman dili ang una kinsa gusto aron puohon ang mga Judio. Ug siya dili ang kataposan. Apan ang Dios nanalipod sa Iyang katawhan. Siya nagpakyas niining daotan nga plano.

Kay kini plano sa Ginoo nga adunay Hesus, ang atong Manluluwas, natawo ingon nga Judio. Ug bisag unsa ang kabubut-on sa Ginoo, mahimong mahitabo.

Hari: “Ang mando sa Hari: Ang matag Judio dinhi sa akong gingharian adunay katungod aron panalipdan ang iyang kaugalingon.”

Ang mga mensahero sa Hari gisakyan ang labing kusog nga mga kabayo ug nagdala niining bag-ong balaod ngadto sa matag probensya diha sa kayutaan. Si Haman, ang labing daotang kaaway sa mga Judio, naghimo sa Desyembre trese adlaw sa kamatayon alang sa tanang mga Judio, apan kini nahimong adlaw sa kalipay tungod ang mga Judio nagbuntog sa ilang mga kaaway.

Sila nagsaulog sa ilang kadaogan sa kartorse. Ang mga Judio naghatag ug mga gasa sa matag-usa ug naghatag sa ilang pagkaon uban sa mga kabos.

Ang kalipay miabot gikan sa kasub-anan. Ang Ginoo nagpili ug nanalipod sa Iyang katawhang Israel.

Siya kanunay adunay katapusang pulong.


Mga Tawo: Tigsaysay, Hari, Ester, batang babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 10:22 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)