STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 150 (Very brave 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

150. Maisugon kaayo 2


Si Inam nagpakita ug kaisog, tungod dili siya motulon sa gipainom sa tambalan, maong hinungdan nga iyang giyabo sa bintana.

Inam: “Ginoong Hesus ako misalig kanimo, ayoha ako palihog.”

Ug ang batang babaye nga taga Indonesia nahimong naayo usab.

Sa dihang si Inam naayo, una sa tanan siya miadto sa serbisyo sa gamayng simbahan nga nagbarog diha sa ilang lasang.

(tingog sa musika)

Siya malipayong mikanta sa maanindot nga mga awit mahitungod kang Hesus uban kanila.

Unya siya nagsulti kanila nga si Hesus nakadungog sa iyang pag-ampo ug naghimo kaniya nga himsog pag-usab.

Babaye: “Ug kinsa ang gihunahuna sa imong inahan nga nag-ayo kanimo?”

Inam: “Siya naghunahuna nga ang tambalan kinsa naghatag kaniya sa mainom.”

Babaye: “Imo bang isulti kaniya ang kamatuoran?”

Si Inam naghunahuna mahitungod niini samtang siya mipauli sa balay. Siya kasagaran bunalan tungod siya mituo kang Hesus.

Sa sunod adlaw siya miadto sa kusina ug naniid samtang ang iyang inahan nagdukdok sa mga panakot.

Inam: “Mama, ikaw tingali naghunahuna nga ang gipainom sa tambalan maoy nag-ayo kanako pag-usab. Apan kana dili tinuod. Akong giyabo sa gawas sa bintana. Si Hesus nag-ayo kanako pag-usab.”

Inahan: “Mao ba? Kana nagpasabot ikaw naghatag kanamo sa paglipat.”

Kana dili kaayo daotan paminawon. Sa laing bahin. Ang iyang mga ginikanan dugay na nahibulong sa ilang maisugon nga Inam, kinsa mituo diha kang Hesus bisan pa sa tanang mga pagbunal.

Ang iyang inahan milantaw ngadto sa adlaw.

Inahan: “Inam, panahon na sa pag-adto sa simbahan.”

Migakos sa iyang mga bukton si Inam sa iyang inahan.

Alang sa unang higayon siya miadto sa serbisyo uban sa pagtugot sa iyang mga ginikanan. Ug sa wala madugay, ang iyang mga ginikanan bisan pa miuban kaniya. Si Inam malipayon kaayo samtang siya milingkod sa taliwala sa iyang amahan ug inahan, hiniusa silang namati sa mga sugilanon ni Hesus.

Daghan ang gihunahuna sa iyang mga ginikanan mahitungod sa ilang nabati didto sa gamay nga simbahan. Sila nagkompara sa ilang relihiyon nga adunay pagtuo diha kang Hesus, diin naghatag sa ilang anak nga babaye sa kusog nga magpabiling matinud-anon, bisan pa siya gibunalan.

Usa ka adlaw ang iyang mga ginikanan nakahukom sa pagsunod kang Hesus.

Ang kinabuhi ni Inam uban kang Hesus nagkombinser kanila nga Siya buhi. Uban sa daghang mga pagbunal, siya nagpabilin nga matinud-anon ngadto kang Hesus ug labaw pang nahigugma Kaniya.


Mga Tawo: Tigsaysay, babaye, Inam, Inahan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 01:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)