STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 098 (Punishments and promises 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

98. Mga silot ug mga saad 2


Babaye: “Kanus-a kini sa kataposan mohunong ang ulan?”

Tawo: “Di ba si Noe husto human sa tanan?”

(tingog sa pagdukdok sa mga kumo sa arka)

Tanan: “Tabangi kami! Noe, abli sa. Tugoti kami sa pagsulod!”

Kini ulahi na kaayo. Ang Dios sa Iyang Kaugalingon nagsira sa pultahan. Ang mga tawo wala mamati ngadto Kaniya, ug karon sila adunay pag-antos sa mga sangputanan. Kini mao kanunay ang kaso alang niadtong modesisyon batok sa Dios.

Ang tubig misaka sa taas ug taas pa gayod. Kining tanan nahitabo ingon nga ang Dios nagsulti, kwarenta ka mga adlaw ug kwarenta ka mga gabii ang ulan, ulan, ulan.

Diha sa ilang pagkadesperado, ang mga tawo mikatkat ngadto sa mga atop ug misaka sa mga bukid. Apan bisan ang labing taas nga tumoy desisayes feet ilalom sa tubig. Ang tanang butang nga buhi nalumos diha sa dako nga lunop. Si Noe lang u gang tanan nga anaa sa sulod sa arka uban kaniya ang naluwas.

Kini miabot sa tibuok tuig hangtod ang tubig mihubas.

Noe: “Ako naghunahuna kon ang yuta mala na pag-usab. Ako magpadala sa gawas sa usa ka uwak.”

Si Noe naghimo sa samang butang sa salampati. Siya gusto nga makakita kon ang mga langgam makakaplag sa usa ka butang sa gawas diin sila mahimong makatugpa. Apan sila wala makakita sa mala nga dapit ug milupad balik ngadto sa arka. Usa ka semana ang milabay.

Noe: “Ako mahimong mutogot sa laing salampati sa paglupad sa agwas.”

(tingog sa bintana nga giablihan, tingog sa mga pako sa langgam)

Mrs. Noe: “Tan-awa! Siya nagdala pagbalik og usa ka lunhaw nga gamayng sanga diha sa iyang sungo.”

Noe: “Kini dili na madugay karon.”

Sa dihang si Noe nagpalupad sa salampati alang sa ikatulong higayon, siya wala na gayod mobalik.

Ang Dios miinngon: “Noe, gawas sa arka ug lakaw uban sa imong pamilya. Ug ang mga langgam ug tanang mga mananap kinahanglan mobiya usab sa arka. Pagsanay kamo ug pun-a ang kalibotan.”

Ang tanan nga naluwas mogawas sa arka paingon sa mala nga yuta.

Unsa ang mahimong unang butang nga imong buhaton kon ikaw nakauban ni Noe?

Siya nagtukod ug usa ka halaran alang sa Ginoo ug naghalad sa usa ka sakripisyo.

Mao kini ang iyang pagpasalamat sa Dios alang sa Iyang kaluwasan. Si Noe naghatag sa Dios sa iyang kinabuhi.Ug kini nakapahimuot sa Dios.

Ang Dios miingon: “Dili ko na gayod laglagon ang kalibotan uban sa usa ka lunop pag-usab. Samtang ang kalibotan magpabilin, ting-init ug ting-tugnaw, ang adlaw ug gabii mahimong maanaa. Ako maghimo sa usa ka pakig-saad uban kaninyo. Ang ilhanan alang niining pakigsaad mao ang usa ka balangaw.”

Ang unang balangaw nga mipakita diha sa kalangitan, unsa kaanindot sa mga kolor. Ug hangtod niining adlawa nagpahinumdum kanato nga ang Dios matinud-anon. Siya nagtuman sa iyang mga pulong. Kamo mahimong mosalig Kaniya sa syento porsyento.

Hinumdomi Siya sa sunod nga panahon nga ikaw makakita sa usa ka balangaw.


Mga Tawo: Tigsaysay, duha ka mga lalaki, babaye, Noe, Mrs. Noe, Ginoo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 05:10 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)