STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 091 (Who is the thief 3)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

91. Kinsa ang kawatan 3


Si Ringu ug si Battu nagtan-aw uban sa kaikag ingon nga ang puti nga langyaw nagsumpay sa kable gikan sa usa ka kahon ngadto sa dyip.

Unya usa ka puti nga tilon ang gibutang. Alang sa mga tawo diha sa gamay nga balangay sa Indian ang tanang nga mga butang mao ang una. Sila wala gayod makakita sa usa ka sine kaniadto.

Sahib Grubb: “Ang Dios nahigugma kaninyong tanan. Siya nagpadala sa Iyang bugtong Anak nganhi sa kalibotan. Ang Iyang ngalan mao si Hesus. Siya nahimong usa ka tawo sama gayod kanato, apan walay sala. Ang Dios nasilag sa sala ug mosilot niini uban ang kamatayon. Apan si Hesus mikuha niining silot sa kinabubut-on diha sa Iyang Kaugalingon ug namamtay sa krus puli kanato. Unya ang Dios nagbanhaw Kaniya gikan sa patay. Motuo diha ni Hesus. Unya kamo maluwas ug mahimong adunay puloy-anan didto sa langit.”

Ang sine nahuman. Si Pandu nagtukar sa usa ka awit diha sa gamay nga organ, ug si bisan kinsa ang gusto sa pakigsulti ni Sahib Grubb magpabilin.

Ringu: “Sahib, unsa ka taas ang imong pakig-uban kanamo? Ako gusto nga mamati sa daghan pa mahitungod sa inyong Ginoo.”

Sahib Grubb: “Kami magmaneho ngadto sa sunod nga balangay ugma. Apan kita magkita pag-usab sa segurado gayod.”

Si Ringu ug si Battu kinahanglan sa pagpauli sa balay. Apan ang organ pinaagi sa dyip ... aduna bay nakakita kanila? Paspas sama sa killlat, ilang gi-alsa ang kahon ug nawala uban sa himan diha sa kangitngit. Ilang gipili ang daan nga silonganan ingon nga ilang dapit tagoanan.

Ang gabii mao ang puno sa tensyon alang kanila. Dili lang tungod sa ilang daotan nga mga konsensya, apan tungod sila kinahanglan magbantay sa mga uma gikan sa mga hayena. Ang bulan hayag kaayo.

Ringu: “Battu, usa ka butang ang naglihok didtong dapita. Usa ka tigre. Kini segurado nga usa ka tigre. Ako nakakita sa iyang mga mata nga naggilawgilaw.”

Battu: “Nagdamgo ka ba niini?”

Ringu: “Wala! Ako nakakita kaniya sa tinuod.”

Sa sunod buntag ang balangay nagsulti mahitungod niining makalilisang nga balita.

Tawo: “Kini usa ka tigre. Mokaon ug tawo nga tigre.”

Babaye: “Unsa? Kanus-a? Asa?”

Lalaki: “Didto sa sunod nga balangay usa ka tawo giatake sa usa ka tigre.”

Ringu: “Kami usab nakakita sa tigre.”

Unsa nga kagubot! Hangtod usa ka tigulang mihisgot sa iyang maayo nga ideya.

Mangangayam: “Ang labing maayong butang nga himoon mao ang pagpatay ug usa ka toro ug ibutang ang iyang patayng lawas pinaagi sa imnanan nga lim-aw karong gabii. Kita manglingkod diha sa dako nga kahoy uban sa atong mga hinagiban ug magbantay. Ang tigre mahimong moatake tungod sa dugo sa toro. Ug sa dihang siya moabot ug mosugod sa pagkaon sa toro, pusilon nato siya.”

Lalaki: “Ringu, mahimo ka bang mouban? Nagkinahanglan kami kanimo.”

Siya mapagarbohon nga gipili sa pagpangita uban kanila. Apan siya nahadlok usab. Ang pagpangayam sa usa ka tigre usa ka makuyaw kaayo. Kini mahimong makalilisang kon ...

Kamo mahimong mouban sa pagpangayam didto sa sunod nga drama.


Mga tawo: Tigsaysay, Sahib Grubb, Ringu, Battu, mangangayam, lalaki, babaye

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 11:05 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)