STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 038 (A night in jail)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

38. Usa ka gabii sa prisohan


Dili, kining maayong tawo wala makagusto niini. Ang ilang mga nawong mga makalilisang, ang ilang mga agtang adunay mga kunot, ug adunay kasina diha sa ilang mga mata.

1st Pariseo: “Hangtod anus-a kita kinahanglan sa pagtan-aw niini?”

2nd Pariseo: “Ako uyon sa tanan niini: ato silang did-an gikan sa pagsulti mahitungod kang Hesus.”

1st Pariseo: “Kon kini magpadayon, sa dili madugay ang matag-usa mahimong motuo nga ang Dios nagbanhaw kang Hesus gikan sa patay.”

2nd Pariseo: “Atong sakmiton ang mga pangulo.”

Kini mao ang sama gayod sa mga Pariseo, sa paglihok ingon nga kon sila mituo. Una sila mitugot kang Hesus nga ilansang sa krus ug unya sila gusto sa paghimo sa Iyang mga saksi sa pagpakahilom. Ang pulis sa templo mituklod sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa panon sa katawhan. Sila nagbutang kang Pedro ug kang Juan ilalom sa pag-aresto, gisakmit sila ug gisirad-an didto sa bilanggoan sa usa kagabii.

Sa sunod buntag sila gisukit-sukit:

Maghuhukom: “Kinsay nagsulti kaninyo nga kamo magwali? Sa unsang paagi nga kamo makahimo sa mga milagro, sama nga ang bakol nga tawo nakalakaw. Si Pedro wala motugot nga hadlokon ang iyang kaugalingon. Sa maisugon siya miingon:

Perdo: “Kamo nag-akusar kanamo tungod kami nagtabang sa usa ka bakol nga tawo. Ang milagro nahitabo pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Hesus, nga inyong gilansang sa krus, ug ang Dios nagbanhaw pag-usab gikan sa patay. Si Hesus lamang ang makahimo pagdala sa kaluwasan ngadto sa mga tawo – walay bisan usa sa tibuok kalibotan nga makahimo.”

Ang mga maghuhukom nahibulong sa kaisug ni Pedro ug naghisgot uban sa matag –usa kon unsa ang buhaton kaniya.

Maghuhukom: “Unsay buot natong buhaton uban nining mga tawhana? Kita dili makalimod sa kamatuoran nga ang bakol nga tawo nahimong nakalakaw; ang matag-usa nakakita niini.”

Maghuhukom: “Apan kita kinahanglan sa pagpugong sa uban gikan sa pagdungog mahitungod niini. Ato silang did-an sa pagsulti mahitungod kang Hesus.”

Si Pedro ug si Juan gidala sa sulod pag-usab.

Maghuhukom: “Kamong mga tawhana, kamo wala na gitugoti sa pagwali mahitungod ni Hesus. Nakasabot ba kamo? Kami magdahom nga kamo motuman niini nga mando, kon dili …”

Pedro: “Kamo ba tinuod nga nagdahom kanamo sa pagtuman kaninyo hinoon kay sa Dios? Kini imposible alang kanamo sa pagpakahilom. Kami daghan kaayog kasinatian uban ni Hesus, ug kami kinahanglan sa pagsulti sa uban mahitungod Kaniya.”

Sila gitambagan sa sa paghilom sa makausa pa ug unya sila tugotan sa paglakaw.

Kami kinahanglan motuman sa Dios hinoon kay sa tawo. Sama kang Pedro ug ni Juan.


Mga Tawo: Tigsaysay, duha ka mga Pariseo, 2 ka maghuhukom, Pedro

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 06:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)