STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Bulgarian":

Home -- Bulgarian -- Perform a PLAY -- 127 (Too late)

Previous Piece -- Next Piece

ПИЕСИ – играйте ги пред други деца!
Пиеси, които могат да бъдат играни от деца

127. Твърде късно


Всички достигнали брега и излезли от лодката. Най-накрая! Яир спешно се нуждаел от Исус. Той си проправил път през тълпата и паднал в нозете на Исус.

Яир: „Дъщеря ми умира. Моля те, ела бързо. Положи ръцете си на нея, за да бъде изцелена.”

Исус отишъл с него. Трябвало да побързат. А защо Исус изведнъж спрял?

Исус: „Кой ме докосна?”

Минувач: „Не бях аз. Всички се притискат в теб.”

Исус се обърнал и видял една жена, която трепереща стояла зад Него.

Жената: „Исках само да се докосна до края на дрехата ти. Боледувам вече цели дванадесет години. Никой лекар не можа да ми помогне. Похарчих всичките си пари, за да оздравея, но когато се докоснах до дрехата ти, бях изцелена на момента.”

Исус: „Твоята вяра те изцели. Не се страхувай!”

Вярата помага! Няма да бъдете разочаровани ако вярвате в Исус. А има ли някой от вас, който се съмнява в това?

Пратеник: „Къде е Яир? Яире, имам лоши вести: дъщеря ти е мъртва.”

Момичето било само на 12 години. Вярата на Яир почти изчезнала. Тя била като пламък на свещ изложена на вятър.

Исус: „Не се страхувай. Просто ми се довери!”

Тези думи, изречени от Исус, събудили вярата отново.

А междувременно от дома на Яир се чували плач и ридания.

Исус: „Защо скърбите? Детето не е мъртво.”

Всички се присмивали на думите на Исус, защото били видели с очите си умрялото момиче. Исус отпратил всички навън. В стаята с момичето останали само родителите и трима от най-близките му приятели. Било много тихо. Дали Яир мислел за думите на Исус: „Не се страхувай. Довери ми се.” И в какво трябвало да вярва в онзи момент?

Исус отишъл до леглото на момичето и взел ръката ѝ.

Исус: „Талита куми! Дъще, стани!”

Родителите видели как момичето отворило очи и станало от леглото.

Исус: „Дайте ѝ нещо за ядене.”

Това били думите на Господ, който изцелява болните и възкресява мъртвите.

Исус може да извърши всичко! Освен едно нещо: не може да разочарова онези, които вярват в Него.

По тази причина, каквото и да се случи в живота ти: Не се страхувай, а вместо това Му се довери!


Участници: разказвач, Яир, Исус, минувач, жена, пратеник

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 07, 2023, at 01:17 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)