STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 076 (Three lies in one night)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

76. Kinsakuti llullakuy uj tutapi


Pedro: "¡Mana cheqachu chayqa! Ni jayk’aj chayta noqa chayta ruwaymanchu."

Wakinkuti chayta uyarispa yuyasunman Pedroqa imantapis parlarpajlla kasqanta, Jinapis cheqatapunisina nisharqa.

Pedro: "Chay jinaqa manapuni jayk’ajpi noqapaj kanmanchu."

¿Yuyarqankichu qan mayk’ajllapis ajinataqa? Pedroqa payllapi atienikusharqa chay tuta Jesuswan khuska purishaspa wakin yachachisqasninwan khuska. Manchay laqha kasqa, paytaj mana chaykama allinchu llakisqalla jina kashasqa, kaymanta jinalla Jesús sayaykuspa nisqa:

Jesús: "Kunan tuta tukuy manchharispa ayqekunaqanku, sapaytataj saqerpawanqanku."

Pedro: "Nipuni jayk’ajpis noqaqa. Tukuypis qanmanta p’enqakuspa ayqechunku, noqa nipuni nima kashajtin saqerpasqaykichu."

Jesúsqa sapa ujpa sonqonkuta yachan.

Jesús: "Pedro, noqa rejsiyki. Manaraj gallo kinsata waqashajtin, kinsa kutikama mana rejsiwasqaykita ninki."

Pedro: "Señor Jesús, nipuni chayta noqa ruwaymanchu. Mana rejsinichu ninasuytaqa, wañusaj."

Wakin yachachisqasnimpis kikinta nillankutaj. Chaywampis Jesúsqa sumajta rejsirqa.

Manaraj unayninmantaj, Jesús suwa jina watasqata enemigosnin apashajtinku, tukuyninku saqerpasqanku. Pedropis manchay manchharisqa kashan, karu karullamanta Jesúspa qhepanta rishan, imaraykuchus rikuyta munashan imananqankuchus Jesusta chayta.

Pedro: "¿Maymantaj apashankurí? ¿Sumo Sacerdotej kamachinan wasimansina. Noqarí? Pakayllata rinay tiyan mana cuenta qokunankupaj, manachayqa, noqatapis jap’illawanqankutaj."

Pedroqa tiyaykun Jesúspa enemigosninwan khusqa. Kamachina wasi patiopi Jesusta ch’ataykojkunawan khuska ninapi q’oñikun. ¿Chayqa allinchu kanman karqa? ¿Jesúspa kawsaqen, Payta ch’ejnikojkunawan khuska?

Criada 1: "Uyariway, qanta noqa rejsiykisina. ¿Manachu qampis chay Jesúswan khuska purej kanki?"

Pedro: "¿Noqa? ¿Imaynata chayta ninkiri? Mana yachanichu imatachus nishasqaykita."

Criada 2: "Qhawaychej, jaqay runapis chay Jesústa qhatejkunamanta ujninku."

Pedro: "Mana jinachu chayqa. Ni noqa rejsillanipischu."

Siervo: "Chaytaqa pillapis niyta atinmampuni. Jesústa qhatejpuni kanki, parlasqaykipi yachakun Paymanta kasqayki."

Pedro: "Ama ima mana kajtapis parlaychejchu, mana rejsinichu Jesústaqa." (canto de gallo)

Uumm, manchharisqa Pedroqa Jesústa qhawarin. Chayratopunitaj Jesústa ladonta pasachinku. Jesústaj may llakiywan qhawarisqa. Chay qhawarisqanta Pedroj sonqonman kuchillu jina sat’iykukun. Yuyarikuntaj imatachus Jesús ñawpajta nisqanmanta.

Pedro mana ruwanata ruwarpan, mayta sonqonta nanachikuspataj, jawaman llojsispa manchayta waqarikun. ¿Yachanmanchu chay tukuywampis Jesús munakusqantaraj?


Personajes: Relator, Jesús, Pedro, dos criadas, siervo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)