STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Quechua":

Home -- Quechua -- Perform a PLAY -- 074 (Beating the innocent 2)

Previous Piece -- Next Piece

JUCH’UY WAKICHIYKUNA – rejsichisqa waj wawakunapaj!
Juchuy Kuentitus wawaskunapaj Ruwaskan

74. Mana juchayojta maqanku 2


Chay mosoj yachachejqa mana ujkuna jinapunichu kasqa ujinataj. Jimpis, nimata riparaspa kajta mana kajta parlajpis, ch’in qhepakusqa imakunatachus yachachej yachachisqasninmantaqa. Yachachejqa ñawpajta orasqa chanta... Iskay kaj t’ukuna mana entiendey atina kasqa.

Maestro: "Sichus k’achata apakuyta munanchej chayqa, mosoj kamachiykuna junt’anapaj kanan tiyan kaypeqa. Munani qankunapuni chayta qhelqarinaykichejta."

Jimqa mana samayniyoj jina qhepakusqa. Chayqa mana nipejpa yuyasqa jina kasqa.

Alumna: "Nipi copiakunanchu examenespeqa."

Maestro: "Chayqa may walejpuni. Jinapis uj kamachiy junt’akunampajqa, kanampuni tiyan pichus mana junt’ajpaj castigo chaypi yachakojqa uj regla kasqanqa."

Jim: "Kinsa jasut’is pichus copiajpaj kachun."

Uuumm, chayjinarí, chaypachaqa jasut’inaqa kasqarajpuni á.

Chay yachachejqa, chay kamachiyta wajkunata ima pizarrapi qhelqasqa. Uj maskha semanapi tukuy ima allimpuni risqa. uj p’unchaytaj yachachejqa sursoman yaykusqa manchay llakisqa.

Maestro: "Librosniykichejta wisq’aychej, uj mana allin willayta willasqaykichej. Mayqencha kamachiyta p’akispa Jimpa mikhunanta suwan. ¿Juchayojqa rimarinan tiyan juchachakusqantaqa?"

Tukuy imaniyta mana atisqankuchu. Juch’uy Tom sutoyojqa ñawpaj kaj tiyanapi khajllu khajllulla:

Tom: "Noqa, noqa suwarqani. Anchata anchatapuni... anchatapuni yarqhayawarqa, chanta oqharirqani. Imanasajta mikhuykuniña arí..."

Tompa tatankunaqa allin wajchas kasqanku, wakinkutipi nipuni mikhunankupaj imapis kajchu kasqa. Chayrayku nipi munasqankuchu juch’uy Tom castigasqa kanantaqa. Yachachejrí kamachisqata churasqampi sayanan karqa.

Maestro: "Qankuna chay reglasta churankichej, castigasqapuni kananku tiyan pikunachus mana junt’ajkunaqa, manachayqa, nipipis kamachisqata junt’ayta munanqachu. Tom, jamuy kayman. Chunka jasut’is, chay castigo churasqa suwajkunapajqa."

Yachachejqa siq’ona varata oqharin...

Jim: "Alto, t’antaqa noqajta karqa, noqataj perdonani."

Maestro: "Jim, may k’acha chay nisqaykeqa, jinapis junt’ananchej tiyan castigowanqa."

Jim: "Jina kajtinqa noqataj jasut’iway, Tomtataj perdonay."

Maestro: "Walejpacha chayqa. Reglaqa nin 10 jasut’ista, mantaj ninchu pichus jasut’isqa kanantaqa."

Chaypi tukuy yachakoj wawakuna cuenta qokusqanku, imaynatachus mana juchayojpis uj suwanejta jasut’isqa kasqanta. Jimpaj Tom-mipajwanqa sumaj kawsaqes kanankupaj qallariy kasqa.

Ninripis qhechilla tukuy yachakojkuna uyarisqanku yachachejninku Jesúsmanta parlajtaqa, pichus unay watakunaña ñak’arirqa tukuy juchasakunarayku, chaymanta:

Maestro: "Viernes santoqa yuyarichiwanchej Jesúsqa mana juchayoj kasqanta, juchanchejraykutaj ñak’arisqanta. Tukuy noqanchej mana kasurqanchejchu cheqa may k’acha Diospa kamachisqasninta. Jesús voluntariamente noqanchejrayku jasut’ichikorqa. K’aspi cruzpi juchanchejrayku wañorqa, pichus Paypi creejtaj mana juchachasqañachu, wiñaypaj kawsayniyojtaj. Pascumin chaypajqa, imaraykuchus Jesús kawsarimorqa, kawsantaj."


Personajes: Relator, maestro, Jim, Tom, alumna

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on August 08, 2023, at 04:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)