STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 074 (Beating the innocent 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

74. Ang pagbunal sa inosente 2


Ang bag-ong magtutudlo mao ang lahi kaayo. Bisan si Jim, ang daang tigpanghambog, walay ikasulti mahitungog sa mga paagi nga iyang gigamit. Ang magtutudlo nag-ampo ug unya nakurat ang ikaduha miabot.

Magtutudlo: “Kon gusto kita nga magkasinabot, unya atong kinahanglan ang bag-ong mga lagda. Ako gusto nga kamo ang maghimo.”

Kini nakahimo kang Jim sa pagpanghupaw. Wala sukad mahitabo sama niini kaniadto.

Batang babaye nga nag-eskwela: “Dili mangopya gikan sa matag usa.”

Magtutudlo: “Maayo kana. Apan ang mga lagda bililhon lamang sa dihang adunay silot alang sa dili pagtuman kanila.”

Jim: “Tulo ka mga hampak alang sa usa kinsa nangopya.”

Agoy! Unya sa ulahi, ang mga estudyante pagasilotan uban sa usa ka bunal.

Ang magtutudlo nagsulat niini ug ang ubang mga lagda diha sa pisara. Alang sa pipila ka mga semana, ang tanang mga butang maayo. Apan usa ka buntag, ang magtutudlo miabot ngadto sa lawak nga klasehanan ug nasubo kaayo.

Magtutudlo: “Ibilin ang inyong mga libro nga sirado. Aduna akoy dili maayo nga balita. Adunay usa ka tawo nga mibuak sa mga lagda sa eskwelahan ug nagkawat sa sandwits ni Jim. Kadtong sad-an mahimo bang mosugid?”

Tom: “Ako … Ako naghimo niini. Ako … Ako gigutom kaayo mao ako kini gikuha. Pasayloa gayod ako.”

Ang mga ginikanan ni Tom kabus kaayo ug sila usahay walay pagkaon. Walay usa nga gusto silotan siya. Apan ang magtutudlo kinahanglan makanunayon.

Magtutudlo: “Kamo ang naghimo sa mga lagda: ang sad-an nga partido kinahanglan silotan, kon dili walay usa nay usa nga mahimong motuman. Tom, adto sa atubangan sa klase. Bunalan ka ka napulo mao ang silot alang sa kawatan.”

Ang magtutudlo nagkuha sa bunal.

Jim: “Paghulat, kini mao ang akong sandwits. Ako siyang pasayloon.”

Magtutudlo: “Jim, kana maayo kanimo, apan kinahanglan adunay usa ka silot.”

Jim: “Unya latosa ako puli kaniya, apan ayaw pasakiti si Tom.”

Magtutudlo: “Okay. Kana puwede. Ang mga lagda nag-ingon nga bunalan ka napulo, apan sila wala mag-ingon kinsa ang mokuha kanila.”

Unya ang klase nakasinati giunsa sa walay sala nga tawo mikuha sa latos nga ang kawatan kinahanglan makaangkon.

Kini mao ang sinugdanan sa panaghigalaay alang kang Jim ug ni Tom.

Ang matag-usa namati og maayo ingon nga ang magtutudlo unya nagsulti kanila mahitungod kang Hesus, kinsa nagpas-an diha sa Iyang kaugalingon ang silot alang sa matag tawo dinhi sa kalibotan.

Magtutudlo: “Ang Biernes Santo nagpahinumdom kanato nga si Hesus mao ang inosente ug nga Siya pagasilotan sa atong dapit. Kitang tanan nakalapas sa mga lagda sa Dios. Alang niining hinungdan, si Hesus boluntaryo mitugot sa pagsilot sa Iyang kaugalingon. Siya mikuha sa silot sa kamatayon sa dihang Siya namatay didto sa krus. Si bisan kinsa ang motuo Kaniya maoy gawasnon ug adunay kinabuhing walay kataposan. Ang Adlaw sa Pagkabanhaw mao ang garantiya nga si Hesus nabanhaw gikan sa patay ug buhi.”


Mga tawo: Tigsaysay, magtutudlo, usa ka batang babaye nga nag-eskwela, Jim, Tom

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 04:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)