STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 140 (Dream job 1)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

140. Ang tahas nga damgo 1


Pagbantay, ang tsa maiinit. (tingog sa kutsara nga nagkutaw diha sa tasa)

Hapit masunog ang iyang dila ni Hudson. Kini panahon sa tsa alang sa pamilya sa Hudson sa Englatera.

Sento singkwenta ka tuig ang milabay, kini makapahimuot kaayo kaniadto.

Ang amahan kanunay magsulti kanila mahitungod sa halayong yuta sa Tsina niadtong panahona. Sa kalit lang siya nahimong seryoso.

Amahan: “Ako wala makasabot niini. Nganong dili daghang mga misyonaryo ang moadto sa Tsina? Minilyon nga mga Intsek wala gayod masultihi mahitungod kang Hesus.”

Hudson: “Papa, sa dihang ako motaas, unya ako moadto sa Tsina ug mahimong misyonaryo.”

Ang mga ginikanan mipahiyom sa mga pulong sa ilang singko anyos ang pangidaron. Siya kanunay masakit. Kini imposible alang kaniya nga mahimong misyonaryo. Tungod kay si Hudson dili makaadto sa tulonghaan, ang iyang inahan nagtudlo kaniya sa balay.

Si Hudson mahilig mobasa ug libro.

Hudson: “Kon ako makabasa lang diha sa higdaanan sa gabii. Ako dili makahimo tungod kanunay dad-on ni Mama uban kaniya ang lampara. Ako nakakita lamang sa duha ka mga upos sa kandila.”

Nianang gabii sa sekreto iyong gipuno ang mga bulsa sa iyang pantalon sa wala pa siya manamilit sa gabii ug mawala ngadto sa iyang lawak. Apan unsa ka walay swerte! Usa sa mga bisita sa pamilya mikupot kaniya ug mikuha kaniya sa iyang sabakan. Ug siya naglingkod sunod sa hawanan sa daobanan! Si Hudson miinit kaayo ug ang iyang mga upos sa kandila. Ang matag minuto daw sama sa mga oras ngadto kaniya.

Inahan: “Hudson, kini panahon na karon sa pag-adto sa higdaanan.”

Hudson: “Maayong pagkatulog.”

Sa makadali human niadto, ang iyang inahan nakakaplag kaniya diha sa iyang lawak uban sa iyang mga bulsa sa nag-anam kalanay nga talo!

Si Hudson nangayog pasaylo nga siya misupak sa iyang inahan, Siya wala na gayod mousab niini.

Ang mahilig mobasa sa libro adunay laing kalingawan: mangantiaw sa iyang igsoong babaye nga si Amelie.

Apan kasagaran sa panahon dili sila magbulag ug maniid sa mga tughok ug mga langgam mga manag-uban.

Sa dihang si Hudson trese anyos na ang edad, siya nagsugod sa pagtuon sa parmasya. Siya adunay dagkong nga plano alang sa iyang kaugmaon.

Apan unya usa ka klaro nga pahulay nag-usab sa iyang tibuok kinabuhi. Siya nagbasa sa usa ka Kristohanong libro ug sa kalit lang siya nakasabot nga si Hesus namatay ug nabanhaw pag-usab tungod sa Iyang gugma alang kang Hudson.

Hudson: “Ginoong Hesus, salamat sa Imong paghigugma kanako. Ako gusto nga mahisakop nganha Kanimo, ug mobuhat bisan unsa Imong isulti kanako nga buhaton. Amen.”

Human siya miampo niining pag-ampo, kini morag si Hesus ang nag-ingon: Unya adto sa Tsina alang Kanako.

Sa dihang siya singko anyos ang edad ang iyang labing dakong pangandoy nga mahimong usa ka misyonaryo.

Sa dihang siya desisieti, siya nagsugod sa pagpangandam sa iyang kaugalingon alang sa iyang kaugmaon.

Tingali ang iyang pagbansay mahimong makadasig kaninyo.

Sa sunod nga drama ako magsulti kaninyo sa dugang pa. Kamo dili gusto nga mosipyat niini.


Mga Tawo: Tigsaysay, amahan, Hudson, inahan

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 30, 2017, at 08:35 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)