STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 111 (A promise is a promise)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

111. Ang saad mao ang saad


1st Kaaway: “Surender na! Amo na kamong gibunalan.”

2nd Kaaway: “Ayaw salig kon unsa ang giingon sa inyong Hari. Siya namakak ngadto kaninyo!”

1st Kaaway: “Ang among Hari nga si Senakerib mao ang labing gamhanan!”

2nd Kaaway: “Ha, kamo mga pildi ug dili mga sundalo.”

1st Kaaway: “Ug kon kamo mosalig sa Ginoo, unya kini human na.”

Ang siyudad sa Jerusalem gisulong sa kaaway nga Asiryanhon uban sa dosentos mil nga mga kasundalohan.

Ang mga tawo sa pader sa siyudad hilom kaayo. Si Haring Ezequias nasayod nga siya walay usa ka kahigayonan. Apan adunay siyay usa ka hinagiban nga wala nasayod ang kaaway. Usa ka hinagiban nga kanunay modaug.

Kini nga hinagiban mahimong dili makaplagan didto sa tipiganan sa mga pusil, apan makaplagan lamang diha sa iyang kasingkasing: ang pagsalig sa Dios. Si bisan kinsay makaangkon niining hinagiban dili kinahanglan nga mahadlok sa kaaway.

Mensahero ni Ezequia: “Haring Ezequias, aniay usa ka sulat gikan ni Senakerib.”

Ezequia: “Ayaw kahadlok. Ang Ginoo ania sa atong kiliran. Salig Kaniya!”

Si Ezequias mikuha sa sulat, miadto ngadto sa templo ug nag-ampo:

Ezequias: “Ginoo, Ikaw mao ang among Ginoo. Ikaw lamang ang among Hari. Luwasa kami aron silang tanan mahimong makakita nga ikaw ang buhi nga Dios.”

Ang ubang mga tawo naghunahuna nga sa dihang ang mga tawo mituo diha sa Dios, ang tanang butang diha sa kinabuhi mahimong sayon. Apan ang Bibliya wala magtudlo nianang tanan. Ang Ginoo nagtugot sa lisod nga mga butang nga mahitabo nganhi kanato. Kini mga pagsulay aron makita kon kita tinuod gayod nga misalig Kaniya.

Si Ezequias nakapasar niining pagsulay ug ang Dios miingon ngadto kaniya:

Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Ako nakadungog sa inyong pag-ampo. Ang kaaway dili mahimong makaigo bisan usa ka pana ngadto sa siyudad.

Tinuod? Bisan usa ka pana?

Ang sunod nga adlaw ang matag-usa kombinsido.

Tawo: “Mahimong inyong lantawon didto! Ang kaaway napilde!”

Tawo: “Mga patayng lawas bisan asa. Kinsay nagbunal sa kaaway?”

Diha sa Bibliya kini nagsulti kanato nga ang Ginoo nagpadala ug usa ka anghel sa pagkagabii. Ug ang anghel mipatay sa sento otsentaysinko mil sa mga kasundalohang kaaway. Maoy hinungdan nga walay usa ka pana nga miigo ngadto sa siyudad.

Mahimo kitang mosalig Kaniya sa hingpit, ingon nga kini gisulti diha sa Bibliya diha sa Salmo 33, bersikulo 4.

“Matuod ang mga pulong sa Ginoo, ug kasaligan ang tanan niyang mga buhat.”

Basaha ang Pulong sa Ginoo ug saligi kini. Unya kamo mahimong makasinati usab nga ang Ginoo ni Ezequias mao gihapon karon sama Siya kaniadto. Unsa ang mga saad sa Dios, Siya motuman.

Pagsulat kanako kon kamo walay usa ka Bibliya. Kamo makadawat ug usa ingon nga gasa.


Mga Tawo: Tigsaysay, duha ka mga kaaway, Ezequias, mensahero ni Ezequias, tawo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 02, 2017, at 12:48 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)