STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 043 (Good news 2)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

43. Maayong Balita 2


Ang lakaw paingon sa merkado makapoy kaayo. Si TiFam ug ang iyang inahan nagpas-an sa mabug-at nga mga basket nga puno sa matam-is nga patatas sa ilang mga ulo. Malaumon nga sila makahuha sa daghan nga mga kuwarta alang kanila, ug unya si Mrs. Orestil buot mopalit sa anak nga babaye sa usa ka bag-o nga sinina. Ang usa lamang nga iyang naangkon mao ang daan ug aduna nay mga buslot. Ang mga ginikanan ni TiFam mga kabus. Ang iyang amahan kanunay naghatag sa labing maayo nga nga sakripisyo ngadto sa daotang mga espiritu, apan siya wala gayud makadawat sa kalinaw diha sa iyang kasingkasing ingon nga usa ka resulta. Sa kalit lang si TiFam naghunahuna kang Maria. Ang iyang higala wala na magdala ug anting-anting tungod siya usa na ka Kristohanon.

Sila sa kataposan nakaabot sa merkado. Adunay daghang nahitabo.

Mamaligyaay: “Presko nga mga utanon! Tag-as kaayo nga mga batong!”

Mamaligyaay: “Mais nga bag-ong ani.”

Mamaligyaay: “Dali na mo-palit na mo barato ra kaayo deri!”

Si Mrs. Orestil nagpahiluna sa iyang basket diha sa atubangan sa usa ka tawo. Ang tawo nag-susi sa iyang abot nga adunay paglisodlisod.

Mamaligyaay: “Ako naghunahuna ingon nga daghan. Mga ulod! Ang patatas puno sa ulod!”

Nasagmuyo ug uban sa gamay nga kantidad nga kuwarta, si Mrs. Orestil naghimo sa iyang pagpamalit. Apan si TiFam nakasinati sa usa ka milagro. Usa ka mahigalaon nga tawo mipalit sa tanan niyang mga patatas diha sa iyang basket. Siya wala makahibalo nga ang iyang higala nahimong usa ka Kristohanon pinaagi niining tawhana. Uban sa kuwarta nga iyang nadawat, si TiFam nagpalit sa iyang kaugalingon sa usa matahom nga sanina. Siya nalipay kaayo.

Unya siya nakatagbo kang Victor pag-usab.

TiFam: “Tan-awa, ania ang tawo kinsa nagpalit sa akong mga patatas. Unsang matang sa libro ang anaa sa iyang kamot?”

Si TiFam ug ang iyang inahan mihunong ug namati kon unsa ang iyang gisulti sa mga tawo.

Victor: “Aduna akoy maayong balita alang kaninyo. Ang Dios nahigugma kaninyo ug gusto sa paghatag kaninyo sa kalinaw diha sa inyong kasingkasing aron nga kamo dili na kinahanglan nga mahadlok pag-usab.”

Mrs. Orestil: “TiFam, ako mituo nga siya nagsulti sa kamatuoran.”

Sa dihang si Orestil, ang tambalan, nakadungog nga ang iyang asawa namati ngadto kang Victor, siya misinggit sa kasuko.

Orestil: “Si Victor naghimo kaninyo nga magkagubot. Ayaw tuo kaniya. Ang mga espiritu mahimong mobalik ra kanato.”

Mrs. Orestil: “Orestil, aduna akoy kalinaw diha sa akong kasingkasing. Ang Ginoo ni Victor mao ang mas kusgan kay sa daotang mga espiritu.”

Sa maong higayon si Orestil mikuha sa bag-ong sinina ni TiFam, gihimo kini nga trapo sa monyeka, ug giugbok ang daghan mga dagom ngadto niini.

Orestil: “Kini mao si Victor. Siya kinahanglan mamatay. Ang mga dagom mahimong maghimo niini.”

Si TiFam nakurat. Ang iyang amahan wala sukad maghimo bisan unsa sama niini kaniadto. Kinsa ang mas kusgan? Ang tunglo sa tambalan o si Hesus?

Pamati ngadto sa sunod nga drama aron atong mahibaloan.


Mga Tawo: Tigsaysay, Mrs. Orestil, TiFam, mamaligyaay, Victor, Orestil

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on October 25, 2017, at 06:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)