STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a P8LAY -- 129 (Shabola from South Africa)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

129. Si Shabola gikan sa Habagatang Africa


(tingog sa dukdok sa martilyo)

Amahan: “Shabola, imong kining gihimo nga maayo kaayo.”

Shabola: “Ako mopusta nga maghatag kanimo sa sakit nga mga kaunoran. Agoy! Agoy! Kana mao ang akong tiil.”

Amahan: “Ikaw dili na bisan pa makagunit sa martilyo. Pahulay usa kadali ug unya ikaw motunob aron mahimong mopilit ang hugaw.”

Si Shabola milingkod sa landong. Didto sa gilay-on siya nakadungog sa hilak sa unggoy. Ang iyang amahan nagpadayon pagtukod sa mga payag didto sa lasang sa habagatang Africa. Buot ba nila nga sama kaanindot sa usa ka eskwelahan sa misyonaryo diha nga balangay?

Amahan: “Balik sa trabaho pag-usab, Shabola.”

Kini makalingaw ang pagtabang sa amahan, apan siya labaw pang gusto sa pag-eskwela.

Ang sunod nga buntag, human mikaon sa iyang pamahaw nga mais ug peanut butter, siya milakaw sa pag-eskwela. Siya gusto kang Umfundis, ang ngalan sa Zimbabwe sa magtutudlo. Ang tanang mga bata gusto kaniya. Unsa ang labing maayong gusto ni Shabola mao ang klase sa relihiyon. Didto ang batan-ong bata nga itom ug kulot og buhok namati gayod pag-ayo.

Magtutudlo: “Usa ka gamay, og ihalas nga karnero mipalayo ug nawala. Ang magbalantay mibiya sa nahibiing panon ug milakaw nangita sa nawala nga karnero hangtod kini makaplagan. Siya gibira gikan sa mga tunok ug gidala kini sa iyang mga bukton balik sa balay. Ang Ginoong Hesus mao ang Maayong Magbalantay. Siya mianhi sa kalibotan gikan sa langit aron sa pagpangita niadtong nawala.”

Shabola: “Umfundis, Ako usab usa ka karnero nga nawala. Si Hesus ba usab nangita kanako?”

Magtutudlo: “Oo, siya nangita alang kanimo tungod Siya nahigugma kanimo. Kamo makasulti Kaniya sa dihang kamo gusto nga mahisakop ngadto Kaniya.”

Usa ka adlaw, si Shabola naka absent sa klase. Siya gusto nga mobangon sa higdaanan nianang buntaga, apan siya adunay hilanat ug kalipongon.

Inahan: “Shabola, adunay kay taas nga hilanat. Dad-on ko ikaw sa tambalan.”

Shabola (sa hinay nga tingog): “Siya dili makatabang kanako.”

Si Shabola grabe ang sakit ug halos dili makasulti. Sa Domingo, ang iyang magtutudlo mibisita kaniya.

Magtutudlo: “Shabola, ikaw grabe kaayo. Andam ka na ba mamatay kon kini panahon na?”

Shabola: “Ang Ginoong Hesus mao ang akong Maayong Magbalantay. Sa dili madugay Iya akong dad-on ngadto sa langit.”

Mipiyong ang mga mata ni Shabola ug dili na gayud maabli pag-usab.

Sa iyang paglubong, Si Umfundis nagsulti sa estorya mahitungod sa Maayong Magbalantay.

Sa kalit lang ang iyang amahan miluhod atubangan sa lungon ug nag-ampo.

Amahan: “Ginoong Hesus, karon si Shabola uban na Kanimo. Siya maghimo og kahibulongan diha, ako usab gusto nga mahisakop nganha Kanimo. Pasayloa ako sa akong mga sala ug ikaw mahimong akong Maayong Magbalantay. Amen.

Umfundis, ako wala na magsubo tungod ako nasayod nga ako makakita pag-usab ni Shabola didto sa langit sa moabot nga adlaw.”


Mga Tawo: Tigsaysay, Amahan, inahan, Shabola, magtutudlo

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 29, 2017, at 04:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)