STORIES for CHILDREN by Sister Farida

(www.wol-children.net)

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Perform a PLAY -- 032 (Does God answer every prayer)

Previous Piece -- Next Piece

MGA DRAMA -- ipasundayag kini alang sa imong mga higala!
MGA DULA angayan ipasundayag sa mga bata

32. Ang Ginoo ba motubag sa matag pag-ampo


Aduna ba kamoy paborito nga kolor? Ang paborito nga kolor ni Amy mao ang asul. Siya gusto sa asul nga panganod, ang asul nga dagat, ug ang iyang kinaham nga asul nga butang mao ang asul nga mata sa iyang inahan. Dili maayo nga ang akong mga mata brown, si Amy naghuna-huna.

Amy: “Mama, ang Ginoo ba makadungog sa tanan nakong pag-ampo?”

Mama: “Oo, langga, ang Dios motubag sa tanang mga pag-ampo.”

Amy: “Bisan ang mga pag-ampo sa mga bata?”

Mama: “Siyempre, Amy. Apan karon panahon na sa pag-adto sa higdaanan. Maayong gabii! Katulog ug hinanok!”

Amy: “Maayong gabii, Mama!”

Human ang suga napalong, si Amy nag-ampo diha sa iyang higdaanan:

Amy: “Ginoo, makahimo ikaw sa bisan unsa. Palihog himoa ang akong brown nga mga mata ngadto sa asul. Amen.”

Ang Dios nakadungog sa pag-ampo ni Amy, siya nakasiguro niini. Unya siya natulog.

Sa sunod buntag nagmata si Amy ug naghunahuna mahitungod sa iyang pag-ampo. Siya milukso gikan sa gihigdaan, midagan ngadto sa samin, gikan niadtong duha ka dagko nga brown nga mga mata milantaw balik kaniya. Masulob-on si Amy nga naghunahuna nga ang Dios tingali wala makabati sa iyang pag-ampo.

Nan kini mao ang ingon nga kon ang usa ka tawo miingon ngadto kaniya, “Dili’ mao usab ang tubag.”

Daghan ang mga tuig nga nanglabay. Sa dihang si Amy nahimong hingkod, siya miadto sa India ingon nga misyonaryo. Siya nakakat-on sa linguwahe didto, siya mikaon kon unsa ang ilang kaonon, nagsul-ob kon unsa ang ilang gisul-ob, ug aron nga dili siya mailhan nga langyaw, siya nagpintal sa iyang panit sa brown.

Usa ka adlaw usa ka higala miingon ngadto kang Amy:

Higala: “Amy, kini maayo kaayo nga ang imong mga mata brown ug dili asul, kon dili ang matag usa makakita nga ikaw usa ka langyaw.”

Brown nga mga mata? Si Amy naghunahuna mahitungod sa iyang pag-ampo sa dihang bata pa siya. “Dili” mao usab ang tubag. Usa ka maayong tubag gikan sa Ginoo.

Usahay ang Dios maghatag kanato diha-diha kon unsa ang atong gikinahanglan.

Usahay Siya motugot kanato sa paghulat.

Usahay Siya moingon nga dili.

Bisan unsa ang tubag – kon oo, dili, o maghulat – Siya nagpakita kanato sa Iyang gugma. Ang iyang tubag mao kanunay ang labing maayo alang kanato.

Siya namuhat sa tukma ang hustong butang, bisan pa alang kanato.


Mga Tawo: Tigsaysay, Amy (ingon nga bata) inahan ni Amy, higala

© Copyright: CEF Germany

www.WoL-Children.net

Page last modified on September 28, 2017, at 06:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)